Nieuws - Achtergronden

Kerstbomen inzamelen

Nieuws - Achtergronden

Digitaal vergaderen en het gemis van persoonlijk contact

Ook voor de politiek in Venray was 2020 een bewogen jaar. Niet in de laatste plaats omdat vergaderen voornamelijk digitaal plaatsvond en dit de vergaderstructuur niet altijd in de hand werkte. Hoogepunten waren er echter ook zeggen de fracties. Met name de installatie van de nieuwe burgemeester Luc Winants, het behoud van het bibliotheekgebouw en het afwijzen van het zonnepark in Smakt.

Nieuws - Achtergronden

‘Vergroten riool niet de oplossing voor wateroverlast’

De visie klimaatadaptatie geeft de richting aan hoe gemeente Venray omgaat met de verandering van het klimaat. De inwoners kregen ook in 2020 te maken met hittestress, wateroverlast door hevige stortbuien en lange extreem droge periodes. Wethouder Cor Vervoort (Venray Lokaal) geeft aan dat de gemeente en de burgers best veel kunnen doen om de overlast te verminderen zodat Venray in 2035 klimaatbestendig is.

Nieuws - Achtergronden

Stichting voor verbouw school Veulen

In Veulen is de stichting Antoniushof opgericht. De vijf bestuursleden van de nieuwe stichting hebben als doel de verbouwing van de St. Antoniusschool tot vijf woningen voor senioren.

Nieuws - Achtergronden

Regeling voor snelle afhandeling coronasteun

Gemeente Venray beschikt nu over een regeling waardoor hulpaanvragen van noodlijdende gemeenschapshuizen, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties snel kunnen worden afgewikkeld. Kleinere steunaanvragen tot 1.000 euro kunnen ambtenaren zelf afhandelen, bedragen boven 1.000 euro moet het College van B&W goedkeuren.

Nieuws - Achtergronden

Nieuwe afvalinzameling niet meer dit jaar

In 2021 komt er nog geen verandering in de afvalinzameling in gemeente Venray. Van de bestaande inzamelmethode wordt pas volgend jaar afscheid genomen als het nieuwe afvalbeleid in één keer wordt ingevoerd. De afvalperrons in de dorpen en wijken blijven dus nog zeker een jaar intact.