Nieuws - Achtergronden

Gemeente blijft bij verbod festivals in Stadspark

In het Stadspark bij de Grote Kerk in Venray geldt een verbod voor festivals of evenementen die veel geluid produceren. De stichtingen Kitsch Festival en Schijt aan de Grens hebben gevraagd om een versoepeling, maar gemeente Venray is niet van plan in het nieuwe omgevingsplan centrum aanpassingen te doen.

Nieuws - Achtergronden

De Hoefslag in Veulen gaat 'Schoon door de Poort'

Gemeenschapshuis De Hoefslag in Veulen krijgt van gemeente Venray een financiële bijdrage van 46.473 euro. De subsidie is bedoeld voor verduurzaming en verbeteringen aan het gebouw.

Nieuws - Achtergronden

Sloop pand Marktstraat kan van start

De sloop van het markante pand Marktstraat 8 in het centrum van Venray kan binnenkort van start gaan. Het gebouw staat al enkele jaren leeg en moet plaatsmaken voor een appartementencomplex van vijftien sociale huurwoningen.

Nieuws - Achtergronden

Venrods Kroegeboëk in de maak

Venraynaar Jos Gommans kwam onlangs op het idee om een boek te maken over de cafés, bars en zalen in Venray en de kerkdorpen. In dit boek komen foto's van en verhalen te staan over de vele horecagelegenheden die Venray rijk was en is.

Nieuws - Achtergronden

College stemt in met verruiming terrassen

Het College van B&W van Venray heeft op woensdag 27 mei ingestemd met de verruiming van de terrassen in de gemeente, die op maandag 1 juni weer werden geopend. Ook de gebruikelijke kosten om gemeentegrond te gebruiken, vervallen.

Nieuws - Achtergronden

Huisjeseigenaren Roekenbosch stellen gemeente in gebreke

Negen woningeigenaren op Het Roekenbosch in Blitterswijck hebben gemeente Venray in gebreke gesteld. Het College van B&W moet namelijk nog een besluit nemen over de bezwaren die in februari in de bezwarencommissie zijn besproken. Gemeente Venray laat weten dat het coronavirus de oorzaak is van het niet tijdig beslissen.