Nieuws - Achtergronden

Discussie over sloop of behoud van voormalig postkantoor

Behoud van het postkantoor op de hoek Patersstraat-Poststraat in Venray is niet mogelijk. Het zeventig jaar oude pand moet wijken voor een appartementencomplex. Gemeente Venray en Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit hadden graag gezien dat delen van het pand konden worden verwerkt in de nieuwbouw. Dit blijkt financieel en juridisch niet haalbaar. Toch zijn meerdere inwoners van Venray het daar niet mee eens, zij pleitten voor het behoud van het gebouw.

Nieuws - Achtergronden

Vier zoeklocaties voor windmolenpark

Er zijn vier locaties in beeld voor een windmolenpark aan de oostkant van de gemeente Venray. Kwartiermaker Frank van Bussel heeft in opdracht van gemeente Venray onderzoek gedaan naar zoeklocaties.

Nieuws - Achtergronden

NLW moet investeren in eigen organisatie

Volgens het toekomstplan 2021-2030 wil NLW meer werkzaamheden gaan verrichten voor andere bedrijven of instellingen. De sociale werkvoorziening blijft een belangrijke tak. Doordat sinds 2015 de instroom is stilgevallen, daalt de SW-populatie van 683 naar 468 medewerkers in 2028. NLW moet de komende jaren flink investeren om de organisatie op orde te krijgen.

Nieuws - Achtergronden

Flinke ingrepen nodig om zorg betaalbaar te houden

Negentien maatregelen moeten een rem zetten op de stijgende zorgkosten van gemeente Venray. Vooral in de jeugdzorg, waar de kosten de laatste jaren flink zijn opgelopen, moeten de uitgaven omlaag. Daarnaast komt een versobering van minimaregelingen en de huishoudelijke hulp. De maatregelen moeten leiden tot een bezuiniging van 1,7 miljoen euro in 2021 die oploopt naar 4,1 miljoen euro in 2024.

Nieuws - Achtergronden

Minder afvaloverlast in wijk Brukske

De verplaatsing van het afvalperron in de wijk Brukske in Venray naar het nieuwe winkelcentrum heeft geleid tot minder afvaldumping. Ook het bijplaatsen van afval naast de containers is afgenomen. Dat antwoordt het College van B&W op vragen van het CDA.

Nieuws - Achtergronden

Oud-burgemeester Gilissen geeft boek uit

Oud-burgemeester Hans Gilissen heeft een boek geschreven over zijn ervaringen als burgemeester van Venray. In Voorbijtjes neemt Gilissen, die tien jaar burgemeester van de gemeente Venray was, de lezer in ruim zestig korte verhalen mee terug in zijn Venrayse ambtsperiode. Het boekje is vanaf nu, in beperkte oplage, online te koop en de opbrengst gaat naar een goed doel in Venray.