Nieuws - Achtergronden

Geplukt Carla van Wandelen Venray

De 66-jarige Carla van Wandelen is een doorzetter en weet van aanpakken. Samen met haar vriend kocht ze twaalf jaar geleden een oude boerderij in de Duitse Eifel om het gebouw volledig te verbouwen. Vanwege een heupblessure viel die droom in duigen, maar inmiddels is Carla een paar maanden geleden in Venray gesetteld en geniet ze van de rust en haar huidige stekje. De van oorsprong Bosschenaar wordt deze week geplukt.

Nieuws - Achtergronden

‘Geen arbeidsmigranten in oud ziekenhuis’

Het College van B&W van Venray geeft pas toestemming aan VieCuri voor nieuwbouw op sportpark De Wieën in Venray als er duidelijkheid is over de invulling van het bestaande ziekenhuis op de Merseloseweg. Dat antwoordt het college op vragen van Venray Lokaal.

Nieuws - Achtergronden

Politiek vindt doelstellingen rondom afvalbeheer onrealistisch

Raads- en commissieleden van gemeente Venray mochten donderdag 26 juni aangeven waar volgens hen de prioriteiten moeten liggen bij de verbetering van het afvalbeheer in de gemeente. Tijdens de raadsavond bleek dat de politiek het huidige beleid onrealistisch vindt. Zij gaven enkele suggesties om het beleid bij te schaven.

Nieuws - Achtergronden

Venray kan gevolgen coronacrisis opvangen

Het College van B&W van Venray vindt het niet nodig extra geld opzij te zetten om de impact van de coronacrisis op te vangen. De financiële positie van gemeente Venray is sterk genoeg en bovendien heeft het Rijk toegezegd de kosten van het noodpakket en andere nadelige gevolgen te compenseren.

Nieuws - Achtergronden

‘Ik begin’ kan verder na proefperiode

Stichting ‘Ik begin’ kan uitgroeien naar een blijvende voorziening voor mensen met een psychiatrische achtergrond. ‘Ik begin’ heeft de driejarige pilot succesvol afgesloten en krijgt van gemeente Venray financiële steun tot eind 2022.

Nieuws - Achtergronden

Meevaller helpt Venray uit rode cijfers

Martijn van der Putten, de vertrekkende wethouder van financiën, laat Venray niet met rode cijfers achter. Door een meevaller bij de rijksuitkering uit het gemeentefonds zijn de tekorten in de meerjarenbegroting grotendeels weggewerkt. De cijfers pakken zo gunstig uit voor Venray dat de jaren 2021 en 2022 ruim in de plus staan. Alleen 2023 en 2024 laten nog een klein tekort zien.