Nieuws - Achtergronden

Bezuinigingen sociaal domein gaan door

De gemeenteraad van Venray heeft op dinsdag 30 maart met een overgrote meerderheid (26 voor, 1 tegen) ingestemd met de bezuinigingen in het sociaal domein. Met uitzondering van twee onderwerpen. Het afschaffen van het meedoenbudget voor kinderen en de versobering van de individuele inkomenstoeslag werden teruggedraaid.

Nieuws - Achtergronden

‘Windpark leeft niet erg in Oostrum’

De mogelijke komst van drie of vier windmolens lijkt de inwoners van Oostrum niet echt te verontrusten, ondanks dat de beste zoeklocatie ligt bij het golfterrein in Geijsteren op zo’n kilometer afstand van de Oostrumse dorpskern. De dorpsraad neemt een neutraal standpunt in maar houdt de vinger aan de pols. Dat bleek in de dorpsraadvergadering van donderdag 18 maart.

Nieuws - Achtergronden

Gemeenteraad Venray stemt tegen komst industrieterrein De Spurkt

De gemeenteraad stemde met twintig tegen zeven het omstreden bedrijventerrein De Spurkt weg op dinsdag 30 maart. Naast afkeuring op de handelswijze van wethouder Jan Loonen gaf de raad ook kritiek op de 'dreigbrief’ van de directeur van Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo.

Nieuws - Achtergronden

Dorpsraad Oostrum steunt nieuw natuurgebied

Gemeente Venray wil Oostrumsche Heide inrichten als recreatief natuurgebied. Het terrein ligt tussen de visvijvers van Wanssums Ven en recreatiepark De Witte Vennen in Oostrum. De dorpsraad staat achter het plan maar vraagt zich af wat de diepe grindput toevoegt aan het natuurgebied.

Nieuws - Achtergronden

Venrayse kerkbesturen willen samen een kerkenvisie opstellen

Net als in de rest van het land, wordt ook in Venray de discussie over de toekomst van kerkgebouwen gevoerd. In overleg met de deken heeft het College van B&W gemeente Venray besloten om gebruik te maken van een stimuleringssubsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De gemeente heeft een subsidie van 25.000 euro aangevraagd waarmee de betrokken partijen samen een integrale lokale kerkenvisie opstellen.

Nieuws - Achtergronden

Vier onderwijsprofessionals willen nieuwe leeromgeving realiseren in Venray

Corina Engelke, Lisan Strijbosch, Hay Freriks en Paul Delnooz zijn bezig zijn met het realiseren van Z.I.N., een nieuwe leeromgeving voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 16 jaar uit Venray en omgeving. In verband met de startkwalificatie zijn leerlingen ouder dan 16 ook welkom. Deze leeromgeving richt zich op kinderen die zelf aangeven waar hun interesses liggen en wat ze willen leren. Volgens de initiatiefnemers blijft kennis daardoor langer in het brein en gaat het leren diepgaander.