‘Twee dorpshuizen te veel voor Heide’

Het kleine dorp Heide beschikt met De Gelderkoel en De Schól over twee gemeenschapshuizen. Dat zijn te veel accommodaties voor het dorp van 480 inwoners.

“We zijn tot de conclusie gekomen dat één gebouw voor ons genoeg is”, zei dorpsraadvoorzitter Leon Janssen maandag 4 februari in het dorpsradenoverleg. “Zowel met vrijwilligers als met de financiën redden we het niet om beide gebouwen overeind te houden.”

De Gelderkoel, net buiten de dorpskern, is van oudsher het gemeenschapshuis. In 2011 sloot de basisschool zijn deuren. Het schoolgebouw, midden in de dorpskern, werd in de loop der jaren een nieuwe ontmoetingsplek met veel activiteiten. In april 2018 werd De Schól officieel geopend en de stichting Leefbaarheid Heide kocht het gebouw van de gemeente.

Er is in Heide een werkgroep opgericht die de accommodaties in kaart gaat brengen. “We zijn pas begonnen. We bekijken eerst hoe veel gemeenschapsruimte we als dorp nodig hebben.” Voor de renovatie van De Gelderkoel kan Heide een beroep doen op een flinke subsidie van gemeente Venray. In het kader van het project ‘Schoon door de poort’ kunnen alle gemeenschapsaccommodaties worden opgeknapt met financiële steun. Daarna moeten ze geheel op eigen benen staan. De dorpsraad van Heide wil de subsidie voor De Gelderkoel mogelijk op een andere manier besteden. “We hebben ook de toezegging van de gemeente dat dit kan”, meldde Janssen.