Vier toekomstscenario’s gemeente voor 2030

Vooruitgang, zorg, verenigingsleven en creativiteit zijn de trefwoorden van de vier toekomstscenario’s van gemeente Venray in 2030. De beleidsadviseurs Jolanda Bosch en Gea Denissen presenteerden de vier varianten maandag 28 januari in het presidium en maandag 4 februari in het dorpsradenoverleg.

De eerste fase van de nieuwe toekomstvisie werd eind januari afgerond en leverde veel informatie op. Er rolden vier scenario’s uit waarmee de gemeente deze maand opnieuw de boer opgaat. Er blijft één scenario over dat de basis is voor de toekomstvisie van 2030. “We hebben gekozen voor radicalere scenario’s die onderscheidend zijn van elkaar. Dan is het makkelijker om mensen een keuze te ontlokken”, vertelde Jolanda Bosch.

Het eerste scenario staat in het teken van vooruitgang en technologische ontwikkeling. “Technisch slim innoveren ook op het gebied van duurzaamheid, ondernemerschap, niches in de markt en veiligheid vergroten met technische snufjes”, noemde Bosch de belangrijkste kenmerken.

Het tweede scenario is een zorgvariant waarin Venray een prettige plek is om te wonen voor ouderen en gezinnen. “Zorg zit in het dna van Venray. Dit scenario laat de warme kant van Venray zien. Hoe we met elkaar omgaan en zorgen voor elkaar. De zorg is goed geregeld en is ook een verdienmodel.”

Het verenigingsleven staat centraal in de derde optie. “Venray is bruisend, heeft goede voorzieningen en is rijk aan evenementen”, vertelde Jolanda Bosch. Creativiteit staat centraal in de vierde variant. Net als in het eerste scenario is innovatie het speerpunt. “Maar dan vanuit creatieve geesten”, verwoordde Bosch. Ze meldde dat ondernemers behoefte hebben aan creatieve ontmoetingsplaatsen. “Bedrijven gunnen elkaar het succes en inspireren elkaar met creativiteit en technologische ontwikkeling. Niet alleen het economische aspect geldt, maar ook maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

De reacties van dorpsraden en dorpsbewoners lieten een rode draad zien: wonen, gemeenschapszin, identiteit, groen, openbaar vervoer, recreatie en toerisme. Voorzitter Jan Nelissen van het dorpsradenoverleg miste in de opsomming de leefbaarheid die volgens hem steeds meer onder druk komt te staan. Dorpen kennen een bloeiend verenigingsleven. “Maar we hebben te weinig mensen om de verenigingen in stand te houden. Dorpen schreeuwen om meer inwoners terwijl de grote wijken van Venray bijna onbeheersbaar zijn geworden. Het is doorgeslagen, doodzonde”, vond Nelissen. “De leefbaarheid van de dorpen zou met stip op één moeten staan.”

In de week van de toekomst, van 18 tot 25 februari, wordt met de vier scenario’s een rondgang gemaakt langs dorpen en wijken. Op drie avonden zijn er toekomstcafés waarbij burgers hun mening kunnen laten horen en met elkaar in discussie gaan. Op dinsdag 19 februari in zaal Roelanzia in Ysselsteyn, op woensdag 20 februari in de schouwburg van Venray en op donderdag 21 februari in gemeenschapshuis De Zandhoek in Wanssum. De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur. De gemeenteraad praat op maandag 18 februari over de vier scenario’s. Op dinsdag 28 mei neemt de raad een besluit over de toekomstvisie van 2030.