'Geluidsonderzoek zonnepark deugt niet'

Het geluidsonderzoek naar het zonnepark in Smakt is niet goed uitgevoerd. Dat concludeert het bureau Kragten dat door omwonenden is ingeschakeld om de eerdere akoestische onderzoeken van GeluidBuro en Peutz te toetsen.

Het onderzoek van GeluidBuro, in opdracht van initiatienemer Kronos Solar, heeft gemeente Venray al laten herbeoordelen door Peutz. Omwonenden vertrouwden de onderzoeken niet en hebben op hun beurt Kragten ingeschakeld. Kragten spreekt van onjuistheden en oordeelt dat het rekenmodel niet goed is toegepast waardoor er veel modelmatige fouten in het rapport zouden zitten. "Op basis van dit rekenmodel kan geen goede afweging van een acceptabel woon- en leefklimaat worden gemaakt", oordeelt Kragten. Bovendien zou de gecumuleerde geluidsbelasting van wegverkeer, spoorlijn en het zonnepark, inclusief de negen transformatoren (omvormers), niet goed zijn onderzocht. Kragten doet de dringende aanbeveling het geluid van het zonnepark zelf ook mee te nemen in de cumulatieve geluidsbeoordeling.