Geen arbeidsmigranten in Den Hoebert

Gemeente Venray heeft besloten geen medewerking te verlenen aan het initiatief om arbeidsmigranten te huisvesten in Den Hoebert in Venray. Het College van B&W wil een meer duurzame invulling voor het pand.

Naar de mening van het college is de locatie aan de Westsingel in Venray, gelegen op een kruispunt van drukke verkeersaders in Venray, beeldbepalend voor de omgeving. "De leegstand en het tijdelijke gebruik van het pand in de afgelopen jaren heeft niet bijgedragen aan de gewenste beeldkwaliteit. Reden waarom het college kiest voor een meer duurzame invulling die recht doet aan deze locatie", stelt de gemeente.

In het nieuwe coalitieprogramma staat dat er in de komende periode tenminste één tot twee locaties worden aangewezen voor grootschalige initiatieven voor huisvesting van arbeidsmigranten. Deze initiatieven zouden in kernrandzones of randen van bedrijventerreinen gevestigd moeten worden, stelt het college. "Alternatieve locaties passen meer in deze lijn van beleid dan Den Hoebert, dat zich in de bestaande woonomgeving bevindt", aldus het college.