Problemen bij NLW al langer gaande

De onenigheid tussen de ondernemingsraad (OR) van de NLW Groep en de directie blijkt al vanaf april vorig jaar te spelen. Toen al maakte de OR aan de directie kenbaar dat er onder meer onvoldoende werk is. De ondernemingsraad maakte onlangs bekend een onafhankelijk adviseur in te willen schakelen voor het inwinnen van advies. Directeur Peter Fleuren weigert vooralsnog daaraan mee te werken.

NLW Groep is een bedrijf dat voor de gemeenten Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas de sociale werkvoorziening regelt. Het bedrijf heeft als taak mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen aan passend werk. Bij de NLW Groep werken ongeveer duizend mensen. Het bedrijf ontvangt tientallen miljoenen aan subsidie van verschillende gemeenten.

Uit stukken blijkt dat de onenigheid tussen de OR en de directie niet plotseling tot stand is gekomen. In april 2018 is aan de directie al kenbaar gemaakt dat er onvoldoende werk is. Er zou sprake zijn van ongeveer 25 procent onbenutte capaciteit. Dat wil zeggen dat er voor dat deel geen of niet rendabel werk is. ‘We kunnen mensen niet langdurend geestdodend repeterend werk laten doen, dat is onacceptabel’, zo wordt er gesteld in de stukken.

Daarnaast is er sprake een hoog ziekteverzuim, een probleem waar de NLW al jaren mee kampt. Het ziekteverzuim zou liggen op 17 procent, ruim boven het landelijk gemiddelde. Ook blijkt dat de toegenomen bureaucratie en het beleid rondom de vergrijzing in het bedrijf belangrijke knelpunten zijn.

Het is niet de eerste keer dat de ondernemingsraad de hulp inschakelt van een externe adviseur. Dit is al twee keer eerder gedaan, beide keren is de ondernemingsraad in het gelijk gesteld. Fleuren stelde vorige week verbaasd te zijn over het voornemen van de OR om naar het gerecht te stappen. Echter blijkt dat de OR op meerdere manieren en momenten door middel van brieven en overlegvergaderingen haar zorgen kenbaar heeft gemaakt. Deze zorgen zijn vanaf april 2018 ook geuit naar het bestuur, waarvan wethouder Anne Thielen van Venray voorzitter is. Ook Birgit op de Laak, wethouder Horst aan de Maas en Wim Hermans, wethouder in Peel en Maas, hebben daar zitting in.

Naast de inhoudelijke problemen heeft de OR, die in april 2018 gekozen is, problemen met het e-mailverkeer dat niet vertrouwelijk zou zijn en de voorzieningen waarmee ze haar taken uit zou moeten voeren. Ook is er discussie over de geheimhouding en een klokkenluidersregeling van medewerkers. Uit de stukken blijkt dat de OR het overleg met de directie voorlopig heeft gestaakt. Er wordt gesteld dat een nieuwe dialoog alleen mogelijk is wanneer er sprake is van rechtsgelijkheid en de WOR wordt gerespecteerd.

Wethouder Thielen, voorzitter van het bestuur van de NLW, vindt de huidige situatie vervelend. "Het is jammer en teleurstellend dat de beide partijen niet met elkaar spreken op dit moment. Als bestuur streven wij ernaar om met beide om tafel te gaan. Wij hebben nooit het signaal ontvangen dat het tot een dergelijk conflict kon leiden", aldus Thielen. De uitnodiging voor het nieuwe overleg is inmiddels verstuurd. Verder stelt Thielen dat de problemen die kenbaar zijn gemaakt ook te maken hebben met bredere ontwikkelingen in de sector. "Het is in dat opzicht ook niet iets nieuws. De NLW is hier volop mee bezig."

Voorzitter Vic Brouns van de ondernemingsraad baalt er ervan dat de onenigheid in de publiciteit terecht is gekomen. Hij weigert daarom een reactie te geven op de problematiek binnen het bedrijf.