Gielens van ProVenray beleeft 'dieptepunt uit beide raadsperiodes'

Tijdens de raadsvergadering van gemeente Venray op dinsdag 12 maart heeft Joep Gielens van ProVenray vragen gesteld over de onenigheid die speelt tussen de ondernemingsraad (OR) en directie van de NLW Groep. Wethouder Anne Thielen, die de vragen op donderdag 28 januari ontving, wilde inhoudelijk niet ingaan op de vragen en zegde toe volgende week schriftelijk met antwoorden te komen.

Gielens wilde onder meer weten wat de actuele stand van zaken is, wanneer het bestuur van de NLW Groep de eerste signalen ontving over een moeizame situatie tussen de OR en de directie en of de wethouder vond dat ze een actievere rol hierin had moeten nemen. Thielen vertelde dat ze gezien het traject dat er loopt geen inhoudelijke mededelingen kan doen. "Vrijdag 8 maart is er een gesprek geweest met de directie en op vrijdag 1 maart met de ondernemingsraad. Wij vinden het wel zo netjes om eerst een terugkoppeling te geven aan beide partijen, want we zetten goede stappen dat beide partijen met elkaar om tafel gaan. Dat is ook ons doel." Thielen zegde toe dat er volgende week een raadsinformatiebrief wordt gestuurd.

Gielens vond dit antwoord niet afdoende. "Ik vind het een hele vreemde gang van zaken. Ik begrijp niet waarom de vragen niet open en eerlijk beantwoord kunnen worden", stelde Gielens. Martin Leenders van Samenwerking Venray steunde Gielens. "Ik denk dat er een aantal vragen prima beantwoord kunnen worden."

Burgemeester Gilissen was het eens met de wethouder en zei dat het in deze fase geen zin heeft om de vragen te behandelen. "Alle antwoorden hebben een relatie met elkaar. Er komen dan gefragmenteerde antwoorden, wat nu niets bijdraagt aan de situatie. U kunt op een later tijdstip met 100 procent transparantie integraal de antwoorden verwachten", aldus de burgemeester. Gielens, die duidelijk geïrriteerd was, zei daarop "dat het op deze manier moeilijk is om mijn controlerende taak uit te voeren." Via zijn Twitter account meldde hij later: "Vanavond dieptepunt uit beide raadsperiodes beleefd. Voorzitter raad (burgemeester Gilissen) viel uit zijn rol en maakte me uitvoeren controlerende taak onmogelijk. Gesprek met hem is aangevraagd", aldus Gielens op zijn social media-account.

De NLW Groep is een bedrijf dat voor de gemeente Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas de sociale werkvoorziening regelt. Wethouder Thielen is voorzitter van het bestuur. De OR is onder andere ontevreden over de aanpak van het ziekteverzuim, het geestdodende werk dat werknemers volgens hen moeten doen en is er discussie over geheimhouding en een klokkenluidersregeling van medewerkers. De OR wilde advies van een externe adviseur, maar directeur Peter Fleuren weigerde dit waarop de OR een gang naar de rechter aankondigde.