Venrayse schouwburg decor van provinciaal verkiezingsdebat

Het debat Limburg Kiest werd zaterdagmiddag 9 maart opgenomen in de Venrayse schouwburg. Tien van de dertien deelnemende partijen aan de provinciale verkiezingen van woensdag 20 maart namen deel aan het debat dat in drie delen op tv wordt uitgezonden door lokale omroepen in Limburg.

Limburg Kiest is een coproductie van Omroep Venray en Omroep P&M uit Panningen in samenwerking met enkele andere lokale omroepen. Gespreksleider Pascal Meyer van Omroep P&M besprak actuele provinciale thema’s zoals zorg, vervoer, woningbouw, energieopwekking, veehouderij en economie. Meyer meldde dat drie partijen niet aanwezig waren: PVV, Forum voor Democratie en ChristenUnie. “Alle PVV-leden moesten flyeren met Geert Wilders en Forum voor Democratie zei te weinig dossierkennis te hebben om mee te doen.” De bijdrage van ChristenUnie was vooraf opgenomen. Drie partijen stuurden hun lijsttrekker: Anne Marie Fischer (50PLUS) uit Kerkrade, Pascale Plusquin (Partij voor de Dieren) uit Heerlen en Selami Coskun (DENK) uit Roermond. De andere deelnemers waren Marlou Absil (nummer twee CDA) uit Helden, Ton Heerschop (nummer tien SP) uit Venlo, Teun Heldens (nummer vijf VVD) uit Meijel, Marlou Jenneskens (nummer drie D66) uit Meerlo, Melad Kohistani (nummer zes PvdA) uit Meijel, Tim van Dijk (nummer zes GroenLinks) uit Roermond en Henk van der Linden (nummer twee Lokaal-Limburg) uit Sint Odiliënberg.

Bij het thema zorg ging de meeste aandacht uit naar de jeugdzorg, die enkele jaren geleden is overgegaan van de provincie naar de gemeenten. Die kampen vaak met forse budgetoverschrijdingen en lange wachtlijsten. “De gemeenten kunnen het tempo niet bijhouden. Ze moeten het ook met minder geld doen”, zei Marlou Absil (CDA). Anne Marie Fischer (50PLUS) pleitte daarom voor ingrijpen. “De provincie moet de jeugdzorg terugnemen of een dikke vinger in de pap krijgen”, stelde ze. Dat vond de PvdA geen goed idee. “Want de gemeenten staan het dichtst bij de mensen”, zei de 19-jarige Melad Kohistani. Teun Heldens (VVD) wees erop dat extra geld uit Den Haag moet komen. “En niet van de provincie.” Partij voor de Dieren was geen voorstander van het terugdraaien van de jeugdzorg. “De provincie heeft meer een preventieve rol en gaat bijvoorbeeld over armoede”, aldus Pascale Plusquin.

De vele vertragingen op de Maaslijn tussen Roermond en Nijmegen is alle partijen een doorn in het oog. “Voor studenten in Nijmegen is het niet meer te doen met de Maaslijn. De trein valt om de haverklap uit”, zei Teun Heldens (VVD). Hij pleitte ook voor een verbreding van de A67 tussen Venlo en Eindhoven. “Die weg is veel te druk en levensgevaarlijk. Ik heb zelf in Eindhoven gewerkt. Je kunt over de vrachtauto’s lopen.” Daar was Henk van der Linden (Lokaal-Limburg) het roerend mee eens. “De A67 is een ramp. Aanpak is hard nodig en duldt geen uitstel meer.” GroenLinks en D66 zien andere mogelijkheden. “Er zijn nieuwe vormen van mobiliteit”, zei Tim van Dijk (GroenLinks). “Meer asfalt is geen oplossing.” Marlou Jenneskens (D66) haalde als voorbeeld snelfietspaden aan. “Iedereen die niet in de auto stapt, is winst.”

Ook over woningbouw waren de meningen verdeeld. De stelling was of woningbouw nog nodig is met het oog op de bevolkingskrimp. “We moeten niet blind bouwen, alleen daar waar het nodig is”, vond Ton Heerschop (SP). “De prioriteit ligt in de steden.” Daar was Marlou Absil (CDA) het niet mee eens. “We moeten juist bouwen in kleine kernen om scholen en voorzieningen overeind te houden. En vooral passend bouwen. Ouderen niet in flats van tien hoog, maar in woonhofjes.” VVD stelde dat nieuwe woningen nodig zijn om Limburg aantrekkelijk te houden. “Ik geloof niet in krimp”, aldus Teun Heldens (VVD). Melad Kohistani (PvdA) reageerde dat de statistieken iets anders uitwijzen. “Daarom niet ongebreideld bouwen, maar tijdelijke woningen plaatsen. Die kunnen we afbreken als ze niet meer nodig zijn”, zei de PvdA’er. Heldens wees erop dat in de gemeente Peel en Maas 3.500 arbeidsmigranten verblijven die niet zijn ingeschreven bij de gemeente. “We bouwen echt niet voor leegstand.” DENK meende dat de grootste groep arbeidsmigranten zich hier definitief gaat vestigen. Lokaal-Limburg wil leegstaande gebouwen, zoals winkels, benutten voor woningbouw. GroenLinks hield een pleidooi voor duurzaam bouwen. D66 opperde een provinciaal woonbedrijf op te zetten. Partij voor de Dieren is tegen bouwen in het groen. “Er zijn ook alternatieve woonvormen, zoals tiny houses”, stelde Pascale Plusquin.

Arbeidsmigranten zijn onmisbaar voor de Limburgse economie. Daar waren alle partijen het over eens. “Ze zijn hier en we kunnen niet zonder ze”, stelde Marlou Jenneskens (D66). “We moeten zorgen dat we het fatsoenlijk regelen, zoals huisvesting en opleiding.” Teun Heldens (VVD) zei dat Noord-Limburg 16.000 arbeidsmigranten telt. “Terwijl de werkloosheid historisch laag is. Goede huisvesting is een hele uitdaging.” Ton Heerschop (SP) wees op de keerzijde. “Het levert enorm veel problemen op in Europa. In Nederland blijven de lonen laag, ondanks de economische groei.” Volgens Selami Coskun (DENK) is er sprake van discriminatie op de arbeidsmarkt. “Jongeren met een niet-westerse achtergrond kunnen geen stageplek vinden of een baan. Ik heb het zelf ook gemerkt. Ik heb 95 sollicitaties gedaan in het onderwijs. Ik vond alleen werk in Rotterdam. Werkgevers die discrimineren moeten we aanpakken.”