Uniek project meten luchtkwaliteit van start

Tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis van Venray is op donderdag 7 maart de aftrap gegeven voor het project Boeren en Buren. Een jaar lang gaan boeren en burgers in de gemeente de luchtkwaliteit meten. Er worden hierbij metingen uitgevoerd in en nabij veehouderijen, bij omwonenden en in de openbare ruimte. Aanleiding is de geurhinder en de zorgen die omwonenden van veehouderijen hebben over hun gezondheid.

Het project wordt als uniek gezien omdat het in samenwerking is met de Provincie Limburg, gemeente Venray, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de boeren en omwonenden wordt uitgevoerd. "Naar mijn weten zijn we in Nederland de eerste met een dergelijk project", stelde Martijn van der Putten, wethouder van gemeente Venray.

Marita Voogt, namens RIVM projectleider van Boeren en Buren, vertelde tijdens de bijeenkomst dat het RIVM als onafhankelijke partij het project begeleidt. We hopen zo inzichtelijk te krijgen wat de kwaliteit van de lucht is, te bekijken waar eventuele hoge concentraties vandaan komen en wat we er vervolgens aan kunnen doen. Naast het daadwerkelijk meten van de lucht, gaan we ook kijken in hoeverre het invloed heeft op het onderlinge vertrouwen tussen boeren en omwonenden", aldus Voogt. Bewoners en omwonenden krijgen vragenlijsten en worden hierover geïnterviewd. "Het project heeft dus ook een sociale component."

Er wordt op vijf locaties gemeten, vier daarvan rondom veehouderijen en een locatie nabij de snelweg. "Om goed te kunnen vergelijken, worden er zowel metingen in de stal gedaan als op afstand. We kijken daarbij naar drie zaken: fijnstof, ammoniak en geur", vertelt Voogt. Het meten van geur blijkt in de praktijk echter lastig te zijn. Bijbehorende apparatuur is erg kostbaar en bovendien zijn die nog onvoldoende betrouwbaar", stelt ze. Het is op dit moment nog niet bekend op welke locaties er gemeten gaat worden. De gesprekken met de boeren en omwonenden zijn nog gaande.

Peter van Dijck, varkenshouder en mede-bestuurder van de LLTB, vertelde er op deze manier vertrouwen in te hebben dat het iets gaat opleveren. "Voorheen kregen we vaak halve conclusies en onbetrouwbare metingen, maar omdat er nu met alle betrokken partijen wordt samengewerkt, hebben we er vertrouwen in. De informatie die nu beschikbaar komt, kunnen wij ook gebruiken voor ons bedrijfsmanagement, dat is ook weer winst", aldus van Dijck. Mia Wegh van Gezond Leefmilieu Venray liet weten uit te kijken naar de start van het project. "Wij willen meer inzicht in concentraties van luchtverontreiniging stoffen. Vergunningen draaien om metingen en niet om rekeningen", stelde ze.

Tijdens de presentatie liet Martijn van der Putten, wethouder gemeente Venray, weten er trots op te zijn dat de pilot in Venray van start gaat. "We hebben gezocht naar de samenwerking met andere partijen, juist omdat wij ook niet alle kennis in huis hebben. Het aanschaffen van kwalitatief goede meetapparatuur is bijvoorbeeld al erg ingewikkeld. Van der Putten stelde dat het erom gaat dat er uiteindelijk inzicht wordt verkregen in de luchtkwaliteit. "Ik denk dat we daarin elkaar op het juiste moment gevonden hebben", aldus de wethouder.

"Meten is weten", stelde Hubert Mackus, gedeputeerde van de provincie Limburg. "Goede, innovatieve technieken om uitstoot op bedrijfsniveau te meten, dragen bij aan de transparantie en het draagvlak dat de veehouderij nastreeft", aldus Mackus. Caroline Baan, Chief Science Officer van het RIVM, stelde dankbaar te zijn voor de deelname. "Voor ons is deze pilot ook een leerfase. We hopen uiteindelijk het ook te kunnen vertalen naar andere gemeenten", aldus Baan. De eerste maanden werken de partijen de opzet verder uit, hierna gaan de daadwerkelijke metingen beginnen. Het project loopt tot begin 2021.

(Foto: Valentine Kalwij)