Plan herinrichting N270 is rond

Na vele jaren van plannenmakerij is het herinrichtingsplan voor de eerste fase van de Deurneseweg (N270) rond. Gedeputeerde Eric Geurts en wethouder Jan Loonen ondertekenden dinsdag 12 maart de realisatieovereenkomst in het gemeentehuis van Venray.

Voor de eerste fase, het wegdeel tussen Intratuin in Venray en Oostrum, is 22 miljoen euro uitgetrokken. De bestemmingsplanprocedure moet nog worden opgestart. Als alles meezit kan eind 2021 of begin 2022 de schop de grond in. De uitvoering duurt ongeveer een jaar.

Het plan kent een lange voorbereidingstijd. Er waren veel hobbels te nemen. Het grootste knelpunt was het viaduct over de Leunseweg. De Leunse dorpsraad verzette zich fel tegen de sloop van het viaduct en de komst van een turborotonde met tunnels voor fietsers en voetgangers. Vooral vanwege de sociale veiligheid in de tunnels. De dorpsraad kwam met een alternatief plan. In april 2018 besloot de stuurgroep van provincie Limburg en gemeente Venray voor een andere variant te kiezen, die was gebaseerd op het voorstel van de dorpsraad. “Het was een lang proces. We hebben goed geluisterd naar de inwoners. Een paar keer hebben we een stap terug moeten doen. Een ideaal plan bestaat niet, maar dit kan rekenen op draagvlak”, zei gedeputeerde Geurts.

De knelpunten bij A73 en Evenementenhal worden verbeterd, zodat het verkeer beter kan doorstromen. De beide rotondes, op de Leunseweg en bij Evenementenhal, verdwijnen om plaats te maken voor kruisingen met slimme stoplichten. “N270 is een belangrijke verbindingsader voor Venray. Door de herinrichting kunnen we de verkeersstromen beter en sneller afhandelen”, vertelde Geurts die meldde dat vijf ton extra wordt uitgetrokken voor duurzaamheidsmaatregelen. “We willen de weg met enkele technische ingrepen geschikt maken voor de nieuwe mobiliteit.” Hij kon nog niet zeggen wat de concrete plannen zijn.

De procedure kan nog vertraging oplopen door een uitspraak van Raad van State die in juli wordt verwacht. De uitstoot van het verkeer moet voldoen aan het PAS (Programma Aanpak Stikstof).

Deze wetgeving beschermt kwetsbare Natura 2000-gebieden, zoals Boschhuizerbergen in Venray, tegen een overschot aan stikstof. Als de stikstofemissie te hoog is, dan moeten er extra maatregelen worden genomen anders wordt de vergunning niet verleend.