Waterschap: Oostrumer Dupont gaat voor nieuwe termijn

De uit Oostrum afkomstige Rein Dupont is de lijsttrekker van de partij Waterbelang Venray en Maasduinen voor de verkiezingen van het waterschap op woensdag 20 maart. Dupont is de afgelopen vier jaar lid geweest van het dagelijks bestuur, te vergelijken met een wethouder binnen een gemeente, en wil hier graag nog een termijn aan vastplakken.

Over het belang van het waterschap is hij duidelijk. "Eigenlijk is dat een vraag die we niet meer hoeven te stellen. Kijk maar naar de droogte waarmee we het afgelopen jaar te kampen hebben gehad en de rol van de klimaatverandering." Dupont legt uit dat het waterschap drie belangrijke taken heeft. "De eerste functie is dat we droge voeten houden, dat wil zeggen dat we ons beschermen tegen hoog water. Ten tweede moet er gezorgd worden voor schoon water. Dat is iets waar we iedere dag mee te maken hebben", aldus Dupont. Als derde geeft hij aan dat het waterschap er voor zorgt dat er voldoende water is. Iets dat zowel geldt voor ondernemers, zeker in de agrarische gebieden, als burgers. "Daarnaast vind ik dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen in de klimaatverandering."

Dupont geeft regelmatig gastlessen op basisscholen, met name groep 7 en groep 8. "Ik vraag dan aan de kinderen wie er iets met het waterschap heeft. De vingers blijven dan omlaag. "Als ik dan vraag wie er 's morgens naar het toilet is geweest of zijn handen heeft gewassen, begrijpen ze ineens wat het waterschap doet. Dat is natuurlijk niet alleen bij kinderen zo, van veel werk dat we doen is men zich niet meteen bewust. Maar misschien is dat maar goed ook", stelt hij.

Toch blijft het animo voor de verkiezingen voor het waterschap enigszins achter. "Ik denk dat dat komt omdat we ons werk goed doen. Dan is er natuurlijk weinig gezeur en komt het minder in de publiciteit", stelt de lijsttrekker van Waterbelang Venray en Maasduinen. "Wij hebben zelden discussie of we iets wel of niet moeten doen. Iedereen in Nederland is het er over eens dat we schoon water nodig hebben. We hebben normeringen waar we beleid voor maken en dat voeren we zo goed mogelijk uit. En ook over hoogwaterveiligheid is weinig discussie."

De afgelopen jaren is hij in gemeente Venray ook actief geweest bij verschillende projecten. Onder meer de herinrichting van de Castenrayse Vennen en de Loobeek in Venray. "De Loobeek meandert nu waardoor het aantrekkelijker en mooier is om daar te vertoeven. Ook voor de recreatie hebben we oog", vertelt Dupont. Het meest in het oog springend is het project Ooijen-Wanssum. "Daar hebben we twintig kilometer nieuwe dijken aangelegd. Uiteindelijk profiteren mensen daar natuurlijk van."

Als lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg werkt hij officieel 22 uur voor het overheidsorgaan. "In de praktijk is dat misschien wel het dubbele, maar mij hoor je niet klagen.Ik vind het fantastisch om te doen." Hij voert veel overleg met verschillende partijen, onder meer twee keer per jaar met de minister. "Het belangrijkste is misschien nog wel het spreken met de burgers om samen tot oplossingen te komen. Sommige thema's liggen gevoelig, als iemand bijvoorbeeld door een dijk zijn uitzicht verminderd ziet worden, is dat niet prettig. Maar als ongeveer 80 of 90 procent van de mensen tevreden is, denk ik dat we het niet slecht doen", aldus Dupont.

De Oostrumer stelt dat een stem op hem een verzekering is van de continuïteit rondom de dijkversterking in Limburg. "Verder werkt de kennis en ervaring die ik de afgelopen vier jaar heb opgedaan, in mijn voordeel bij een eventuele nieuwe termijn. Ik heb als streven dat we in 2025 100 procent energieneutraal zijn, nu zitten we op 47 procent." In de campagne toont Dupont zijn aanwezigheid op social media, met posters op borden en door in gesprek te gaan met mensen bij informatiebijeenkomsten. "Ik hoop dat de mensen zien dat het de afgelopen vier jaar goed geweest is. Ik ben natuurlijk afhankelijk van onder meer de kiezer een coalitie waar we al dan niet aan mogen deelnemen, maar ik zou me graag weer vier jaar inzetten voor het waterbeheer in Limburg."

(Foto: Paul Poels fotografie)