Wat doen de Provinciale Staten?

De opkomst voor de Provinciale Statenverkiezingen blijft traditiegetrouw achter op de landelijke verkiezingen en op de gemeenteraadsverkiezingen. Een goed moment om, een week voor de verkiezingen, op een rijtje te zetten wat de provincie doet, wie er in het Limburgs Parlement zit en waarom het belangrijk is om te stemmen. Provinciale Statenkandidaten Hans Teunissen uit Venray (D66) en Emma Palmen uit Oostrum (CDA) geven tekst en uitleg.

Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij bepalen het beleid van de provincie en controleren de gedeputeerde staten. De gedeputeerde staten zijn te vergelijken met de wethouders binnen een gemeente. Het aantal zetels in een provincie wordt bepaald aan de hand van het aantal inwoners. De provincies Noord-Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland hebben het grootste aantal Statenleden (55). Provincies Flevoland en Zeeland hebben met 39 het minste aantal Statenleden. Limburg telt 47 Statenleden.

Het CDA bezet de meeste zetels met elf plekken, gevolgd door PVV (9) en SP (8). De VVD, dat in de Tweede Kamer de meeste zetels heeft, heeft vijf zetels. D66 en PvdA hebben beide vier stoelen. GroenLinks en Lokaal-Limburg hebben in 2015 genoegen moeten nemen met twee zetels. Partij voor de Dieren, Fractie Bus en Volkspartij Limburg hebben allen één zetel. De coalitie bestaat uit de de VVD, PvdA, D66 en CDA. Zij hebben de kleinst mogelijke meerderheid met 24 zetels.

De opkomst van de landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017 was 81,9 procent. Het opkomstpercentage voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2015 in Limburg was 44,9 procent. Limburg bleef met dat percentage in de achterhoede, want het landelijk gemiddelde was 47,5 procent. In de provincie Groningen was het opkomstpercentage met 53 procent het hoogste. Op basis van de cijfers lijken de verkiezingen in Limburg minder te leven.

Emma Palmen, kandidaat voor het CDA, denkt dat dat onder komt omdat het werk van de provincie niet heel zichtbaar is. "Raadsleden in een gemeente zijn heel benaderbaar, voor Statenleden geldt dat minder", vertelt Palmen. "Maar dat we in Nederland allemaal mogen stemmen is echt een privilege. Dat is niet vanzelfsprekend, ik vind daarom ook dat we daar gebruik van moeten maken in plaats van achteraf te gaan zeuren", aldus Palmen. Teunissen is het daarmee eens. "Het is inderdaad een overheidslaag die niet zo zichtbaar is, maar we doen wel ontzettend nuttig werk", vertelt Teunissen.

De Provinciale Staten heeft naast haar reguliere taken een bijzondere taak, zij kiezen namelijk de leden van de Eerste Kamer. "Maar dat zou zeker niet het enige argument moeten zijn om te gaan stemmen", vertelt Palmen. Teunissen stelt dat de provincie een belangrijke schakel is tussen de gemeente en de landelijke overheid. "Wij willen de Limburgse samenleving verder helpen door onder meer door het samenbrengen van partijen. Onder andere het verbeteren van de N270, het upgraden van de binnensteden, de waterveiligheid en de elektrificatie van de Maaslijn zijn projecten die de provincie heeft begeleid en mede gefinancierd", aldus Teunissen. "Daar heeft Venray ook profijt van gehad."