Kunnen dorpsraden geld vragen voor hun werk?

Het kwam nog nooit eerder ter sprake in het dorpsradenoverleg. Henny Jenner, van kerngroep Blitterswijck, opperde maandag 11 maart het idee dat dorpsraadsleden best een vergoeding mogen ontvangen voor hun inzet voor de publieke zaak. De dorpsraden beraden zich over een gezamenlijk voorstel aan het College van B&W.

“Iedereen die zich inzet voor het algemeen belang behoort een vergoeding te krijgen”, vond Henny Jenner. “Dit werk hoeft niet gratis te zijn.” Hij stelde een bedrag van 70 euro per vergadering voor. Een vergelijkbare vergoeding ontvangen leden van de gemeentelijke commissies. “We zitten wel eens tegenover dure consultants van 150 euro per uur. Het is niet juist dat wij geen enkele financiële waardering krijgen. Terwijl de gemeente in het kader van zelfsturing steeds meer taken naar ons doorschuift”, aldus Jenner.

Het dorpsradenoverleg zit krap bij kas. Van de gemeentelijke subsidie kan nauwelijks de zaalhuur en de koffie betaald worden. Dat wringt bij de dorpsraden. Dorpsraad Oirlo sprak intern al eens over een vergoedingsstelsel. Het voorstel van kerngroep Blitterswijck kwam toch als een verrassing. “Dit is de knuppel in het hoenderhok”, reageerde dorpsraadvoorzitter Bas Künen van Oostrum. “Toch is het lastig. Want wie is wel of niet in het publieke belang bezig?” De discussie barstte los. Dorpsraden werken vaak met allerlei werkgroepen, zoals een kermiscommissie. Moeten die werkgroepleden ook een vergoeding krijgen? Waar ligt dan de grens? En gaat het niet tot scheve gezichten leiden? Over één ding waren de dorpsraadsleden het wel eens. De gemeente vraagt steeds meer terwijl aan de andere kant de subsidiekraan langzaam wordt dichtgedraaid.

Dorpsraad Veulen heeft moeite om nieuwe leden te vinden. “Een vergoeding zou stimulerend kunnen werken”, meende Ruud Wilms van dorpsraad Veulen. “Ga je harder lopen als je er geld voor krijgt”, vroeg Bas Künen zich af. De meeste dorpsraden moeten wennen aan het idee en gaan het eerst bespreken. Dorpsraadvoorzitter Leon Janssen van Heide stelde een extra bijdrage aan het leefbaarheidsbudget voor, in plaats van een individuele vergoeding. Want de verdeling van het geld gaat ongetwijfeld tot discussies leiden, menen de dorpsraden. Het onderwerp komt in mei terug op de agenda van het dorpsradenoverleg.