Hans Teunissen (D66): 'Van Venray, voor Limburg'

Gedeputeerde Hans Teunissen (D66) uit Venray is lijsttrekker van D66 voor de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag 20 maart. Hij wil met zijn partij de vier zetels behouden in het Limburgs Parlement en streeft naar een nieuwe periode als gedeputeerde.

De 55-jarige Teunissen, die voorheen raadslid en wethouders was in de gemeente Venray, is in 2015 geïnstalleerd als gedeputeerde. "De afgelopen jaren heb ik me onder andere ingezet voor de aankoop van het AH-pand waardoor de bibliotheek in Venray verplaatst kan worden. Dat is mede gedaan door een subsidie van de provincie. Verder heb ik me ingezet voor een bijdrage van monumenten met een cultuurhistorische status. Het zijn misschien projecten waarvan niet meteen duidelijk is dat de provincie daarin iets doet, maar we financieren en begeleiden veel van zulke projecten", aldus de in Ysselsteyn geboren en getogen lijsttrekker. "We hebben ons ook hard gemaakt voor de realisatie van 16 nieuwe woningen, daar heeft de provincie ook een bijdrage aan geleverd zodat de huurkosten voor de Venraynaar omlaag gaan."

Ondanks dat de landelijke peilingen een licht verlies uitwijzen is Teunissen optimistisch. "Er zijn voldoende peilingen die laten zien dat we op hetzelfde niveau als in 2015 zitten, namelijk vier zetels. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hebben we het in Limburg veel beter gedaan dan het landelijk gemiddelde van D66. We hebben de 35 raadsleden die we hadden namelijk behouden. Daar geeft ons veel vertrouwen", aldus Teunissen.

Een reden om op Teunissen te stemmen die is er volgens hem wel. "Ik heb de afgelopen jaren concreet dingen aangepakt. Denk bijvoorbeeld ook aan de archeologische route in Wanssum en de aanpak van leegstaande winkels in het centrum. "Met een bijdrage van de provincie proberen we winkeliers te stimuleren naar het centrum te trekken zodat er meer levendigheid komt en de panden in aanlooproutes voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld voor kunst en cultuur", vertelt Teunissen enthousiast. Hij laat er dan ook geen twijfel over bestaan dat hij graag door wil. "Ik wil me de komende vier jaar graag weer inzetten voor Limburg, maar ook voor Venray. Ik zeg daarom ook altijd 'ik ben van Venray, maar voor Limburg'.

Teunissen heeft in zijn campagne alle gemeenten van Limburg per fiets aangedaan. "Dat waren flinke tochten", lach hij. "Verder probeer ik via social media zichtbaar te zijn en heel benaderbaar te zijn voor iedereen." Op de verkiezingsavond is hij aanwezig in het gouvernement in Maastricht, net als alle andere partijen, waar ze samen de uitslagen afwachten. "We gaan niet apart een caf├ę afhuren. Nee, samen met alle andere partijen, dat is toch wel mooi. De hele provincie komt dan bij elkaar, dat geeft het wel een extra dimensie. Het zal hoe dan ook een hectische avond worden."