Toename arbeidsmigranten

Rob Jetten, fractieleider van D66, sprak donderdag 7 maart zijn zorgen uit over de toename van arbeidsmigranten. Volgens hem tonen cijfers van het CBS aan dat er de komende jaren 50.000 arbeidsmigranten nodig zijn om alle vacatures te kunnen vullen. Frank van Gool, CEO van Otto Work Force uit Venray, reageert op deze uitspraken. Hij vindt dat Nederland een charme offensief moet inzetten om deze migranten binnen te halen.

Volgens de berekeningen van Otto Work Force moeten we in de toekomst niet 50.000 maar 150.000 arbeidsmigranten in Nederland verwachten. Deze cijfers zijn gebaseerd op het aantal 65-plussers in Nederland. Volgens Frank van Gool zal de vergrijzing zorgen voor een toename van arbeidsmigranten. Hoeveel arbeidsmigranten in de toekomst in Venray zullen werken is volgens hem moeilijk te voorspellen. "Aantallen hierin zijn moeilijk per plaats te berekenen, die hangen af van verschillende factoren met name wat de toekomstige ontwikkeling van de lokale bedrijven zal zijn. De ontwikkeling van de economie is moeilijk te voorspellen, de vergrijzing in een gebied wel."
Volgens Van Gool zijn er drie stappen nodig om migranten naar binnen te halen. Campagne voeren begint volgens hem met het stoppen van negatieve beeldvorming over arbeidsmigranten. Arbeidsmigranten zijn namelijk niet populair onder Nederlanders. “Mijn ervaring is dat veel Nederlanders reageren uit onwetendheid over hoeveel arbeidsmigranten bijdragen aan de Nederlandse economie. Deze arbeidsmigranten zorgen jaarlijks voor een aanvulling van 1,2 miljard euro aan de Nederlandse schatkist. Daarnaast denken veel mensen dat arbeidsmigranten goedkoper zijn dan een Nederlander, maar zij krijgen hetzelfde salaris. Ook zijn Nederlanders er niet van bewust dat zonder de arbeidsmigranten de winkelschappen leeg zouden zijn en de online bestelde pakketjes niet ingepakt zouden kunnen worden. Daarbij hebben we in de toekomst arbeidsmigranten ook in heel andere functies, zoals in de techniek, bouw en zorg, hard nodig”, aldus Van Gool.

Van Gool stelt dat er een charme offensief nodig is om arbeidsmigranten naar Nederland te halen. “In de toekomst zullen de arbeidsmigranten ook van buiten Europa geworven worden. Nederland moet in de landen waar de arbeidsmigranten vandaan komen aangeven waar de mooie kanten van werken in Nederland liggen. De volgende stap is dan om in ons eigen land te zorgen voor goede huisvesting voor de arbeidsmigranten (met name shortstay).” Volgens de topman kiezen veel potentiële werknemers nu voor andere Europese landen, omdat daar de arbeidsvoorwaarden beter zijn.