Veel plannen huisvesting arbeidsmigranten

Enkele initiatiefnemers hebben zich gemeld bij gemeente Venray met plannen voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De combinatie Hoex/Maessen, die in Leunen het plan voor de oude melkfabriek na veel weerstand zag stranden, heeft vier projecten ingediend voor de opvang van 250 arbeidsmigranten op of nabij bedrijventerreinen.

De meeste plannen zijn door de gemeente nog niet in behandeling genomen. De initiatiefnemers wordt geadviseerd eerst met de omgeving in dialoog te gaan om zo draagvlak te creëren. Zoals het plan van Work and Stay, voor een campus van 250 arbeidsmigranten aan de Sinnesstraat in Oirlo, dat afgelopen maandag aan de buurt werd gepresenteerd.

Hoex/Maessen wil met arbeidsmigrantenhuisvesting aan de slag bij de bedrijventerreinen De Blakt en Smakterheide in Venray, in Ysselsteyn en aan de oostkant van Wanssum. GE Bouw wil 152 werknemers huisvesten op industrieterrein Smakterheide. Ger Camp heeft een plan voor 54 arbeidsmigranten in het voormalige boerenbondgebouw in Castenray.

Momenteel zijn drie plannen in procedure. Op Het Roekenbosch in Blitterswijck wordt het aantal arbeidsmigranten verminderd van 440 naar 250. Om de overlast voor het dorp te verminderen gaat Otto Work Force op Het Roekenbosch het beheer uitvoeren. Voor Ysselsteyn zijn momenteel twee plannen in behandeling. Camping De Zwaluw aan de Deurneseweg wil uitbreiden met 144 bedden. Hier verblijven voornamelijk Poolse seizoenarbeiders in chalets. De eigenaar van groepsaccommodatie De Peelhaas aan de Timmermannsweg in Ysselsteyn wil het pand verbouwen voor het huisvesten van 73 arbeidsmigranten.

Het College van B&W heeft het overzicht met alle plannen naar de gemeenteraad gestuurd. In de lijst zijn alleen de grotere initiatieven, van vijftig plaatsen of meer, vermeld. Als alle plannen doorgaan, betekent het een toename van bijna 2.000 opvangplaatsen. Wethouder Jan Loonen wil geen maximum stellen aan het aantal. “Er werken in de gemeente vier- tot vijfduizend arbeidsmigranten. In theorie zouden we dan in Venray ook net zo veel bedden moeten hebben”, zegt hij. “Dit is een groslijst van plannen die bij de gemeente zijn aangemeld. Ze passen binnen het kader dat we gesteld hebben. Maar ik verwacht niet dat ze allemaal door zullen gaan.” Loonen meldt dat alle plannen voor meer dan vijftig plaatsen door de gemeenteraad moeten worden goedgekeurd. “Het is niet aan mij om een plan tegen te houden.” Hij wijst erop dat de economie volop draait en de vraag naar personeel groot is. “Maar we moeten ons ook niet gek laten maken. Er komen ook weer mindere tijden aan en dan zal de behoefte vanzelf weer afnemen.”