Oirlo sceptisch over komst 250 arbeidsmigranten

Het plan van Work and Stay uit Maasbree voor een campus van 250 arbeidsmigranten aan de Sinnesstraat in Oirlo, werd maandagavond 8 april met gemengde gevoelens ontvangen. Ruim zeventig buurtbewoners waren naar Kipster gekomen om het plan van vader en dochter Frank en Lottie van Gerven en hun adviseur Leon Litjens, oud-wethouder van Horst aan de Maas, aan te horen.

Work and Stay kiest voor een voorzichtige aanpak. Het Maasbreese bedrijf wil eerst drie bijeenkomsten met omwonenden houden, voordat een principeverzoek bij de gemeente wordt ingediend. Work and Stay richt zich op buitenlandse werknemers die hier enkele maanden per jaar, short stay, verblijven. Op het beoogde terrein vlak bij de parkeerplaats langs de A73 komt een campus met woonunits of een groot gebouw, flexhotel, voor minimaal tien jaar. “We kiezen niet de goedkoopste oplossing”, zegt Leon Litjens. “Kwalitatief goede huisvesting in een prettige omgeving vergroot de sociale cohesie en vermindert de overlast.” Work and Stay wil tot de zomer de tijd benutten voor gesprekken met de buurt. Daarna gaat het plan naar de gemeente. “Dan start de procedure die kan wel een jaar duren”, aldus Litjens. 
Enkele omwonenden zijn niet blij met het plan. Een buurtbewoonster merkt op dat De Walnoot aan de Koepas juist heeft afgezien van uitbreiding vanwege weerstand uit de buurt. De beoogde locatie aan de Sinnesstraat ligt op 500-meter afstand van De Walnoot. Het was Litjens niet bekend. “Maar dat wil niet zeggen dat ons plan ook niet op draagvlak kan rekenen”, reageert hij.
‘Het kantelpunt is bereikt’
Bewoners uit Oirlo en Castenray vinden dat beide dorpen al ruim bedeeld zijn met arbeidsmigranten. “Het kantelpunt is bereikt”, merkt een bewoonster op. “In Oirlo bestaat ruim 25 procent van de dorpsbevolking uit arbeidsmigranten. Het is genoeg voor ons.” Bovendien vinden enkele Oirlonaren de locatie ongeschikt. “Er zijn geen goede wegen, geen ­verlichting en er is geen openbaar vervoer. Hoe moet het met al die busjes die de werknemers vervoeren”, vraagt een bezoeker zich af. Leon Litjens ­reageert dat vanaf de locatie vrij eenvoudig bedrijventerrein De Blakt, aan de overzijde van de A73, te bereiken is. Een ander bezoeker wijst op fijnstof en lawaai van de A73. “En er is vlak bij een vrachtwagenparkeerplaats. Ik begrijp deze locatie niet.”
Veel impact
Een andere buurtbewoonster is boos op de gemeente. “Onze buurt is heel flexibel. We hebben nooit problemen gemaakt met De Walnoot. Daarom denkt de gemeente dit plan door te drukken omdat wij toch niet klagen. Maar het kantelpunt is inderdaad bereikt. Het is voor ons genoeg.” Litjens zegt begrip te hebben voor de reacties. “Ik snap dat dit plan veel impact heeft. Wij gaan proberen alle zorgen weg te nemen.” Hij zegt toe alle opmerkingen te verwerken in een conceptplan dat eerst weer aan de buurt wordt voorgelegd. Daarbij wordt ook rekening gehouden met modelvliegclub De Pioniers die voor haar voortbestaan vreest aan de Sinnesstraat. “Als het gebouw te hoog wordt, dan komt na 45 jaar een einde aan ons modelvliegveld”, vreest secretaris Hans Heldens.
Dorpsraadvoorzitter Jan Nelissen spreekt van ‘een half plan’. “Dit is alleen short stay. Arbeidsmigranten die hier langer verblijven moeten ook een kans krijgen. Want zij gaan de concurrentie aan met dorpsbewoners voor goedkope huurwoningen. Dit legt een grote druk op de woningmarkt. Ik wil vooraf een harde toezegging. Anders worden Oirlo en Castenray het kind van de rekening.” Een ander verwijt is dat de arbeidsmigranten niets besteden in beide dorpen omdat er geen supermarkt is. “De gemeente moet aan het welzijn van de inwoners denken, niet aan de welvaart van ondernemers”, merkt een Oirlonaar op.
Wethouder Jan Loonen hoort achter in de zaal de discussie aan. Hij mengt zich er niet in. “Ik vond het een prima bijeenkomst. Veel vragen zijn gesteld”, reageert hij na afloop. “Enkele inwoners zeggen genoeg is genoeg. Ik vind dat lastig te bepalen. Het probleem speelt in de hele gemeente Venray en we willen de pijn verdelen door een zo goed mogelijke spreiding van arbeidsmigranten.”