Minder huisjes gesloopt bij vakantiepark Het Roekenbosch

Op vakantiepark Het Roekenbosch hebben 24 huisjeseigenaren ervoor gekozen om hun huisjes voorlopig te blijven inzetten voor recreatief gebruik. Zij gaan niet akkoord met het voorstel van de gemeente om het te verkopen waardoor er minder dan de geplande 120 huisjes gesloopt worden. Dat blijkt uit een raadsinformatiebrief van het college van B&W.

Op dinsdag 12 februari ging de gemeenteraad akkoord met een afbouwplan van Het Roekenbosch. Dit plan houdt in dat er tot 2029 57 huisjes, waarvan 9 reserve zijn, ingezet blijven voor de huisvesting van 250 arbeidsmigranten. Ook blijven er 44 woningen beschikbaar voor woonurgenten. Dit zijn onder meer jongeren uit Blitterswijck en personen die op dit moment permanent op het park wonen. Het plan is dat in 2029 de laatste huisjes gesloopt worden.
Drie overeenkomsten
Enkele eigenaren van de 24 huisjes hebben meerdere huisjes in bezit. Zij verwachten door de verhuur meer opbrengsten te generen dan door het te verkopen. Naar verluidt is de huisjeseigenaren een bedrag aangeboden tussen de 50 en 60 procent van de WOZ-waarde. De gemeente laat in de brief ook weten dat het winkeltje op het park voorlopig open blijft.
Voor het afbouwscenario moeten een drietal overeenkomsten gesloten worden. Een daarvan is tussen Gemeente Venray, Het Roekenbosch en Wonen Limburg voor de verhuur en beheer van de 44 woningen voor woonurgenten.
Handhaving
Een tweede overeenkomst wordt gesloten tussen arbeidsbemiddelaar OTTO, Gemeente Venray en Het Roekenbosch over de verhuur en het beheer van 57 woningen voor de huisvesting van 250 arbeids¬≠migranten. Een laatste overeenkomst wordt gesloten tussen Gemeente Venray en Het Roekenbosch over de afbouw van het park gedurende de resterende tijd van erfpachtovereenkomst die in 2029 afloopt. De verwachting is dat maandag 15 april een handtekening gezet wordt onder de afspraken. Gemeente Venray laat weten dat er voor het opstellen van de overeenkomst provincie Limburg financieel heeft geholpen bij het inschakelen van juridische en notari√ęle bijstand.
Gemeente Venray en het vakantiepark laten weten dat ze handhavend optreden wanneer de 24 huisjes die voor recreatieve doeleinden worden gebruikt, anders ingezet gaan worden. De verwachting is dat de overige huisjes binnen een jaar gesloopt gaan worden. Verder laat het college weten dat er een klankbordgroep wordt ingesteld waarin OTTO, Wonen Limburg en vertegenwoordiging van omwonenden en andere belang hebben zitting in hebben. Het doel hiervan is om de rust te bewaren op en rondom het park.