Gemeente wil meer grip op plannen zonneparken

Gemeente Venray wordt overstelpt met plannen voor zonneparken. Om de klimaatdoelen voor 2030 te halen zijn vijftig grote windmolens of 265 hectare zonnepanelen nodig. Geert Claessens, beleidsmedewerker energietransitie, sprak tijdens de informatieavond op donderdag 4 april in het gemeentehuis van zo’n 35 aangeboden locaties. “Ze zijn niet allemaal realistisch. We willen meer sturing, een hogere kwaliteit en een betere spreiding over de gemeente.”

In Venray staat het aansluitstation van Enexis aan de Maasheseweg. “Dat is een mazzel. Want niet iedere gemeente heeft zo’n elektriciteitsstation”, zegt Claessens. Hij wees erop dat veel initiatiefnemers zich daarom richten op het gebied rondom het aansluitstation, zoals Smakt waar plannen zijn voor twee grote zonneparken van ruim 20 hectare. “In het westen van de gemeente, waar jonge ontginningsgrond ligt, is ruimte voor meer grootschalige ontwikkelingen. De oostkant van de gemeente leent zich beter voor kleinere projecten”, meldde Claessens die zei dat grindgat De Diepeling in Castenray in beeld is voor een vorm van energieopwekking.
Het aansluitstation van Enexis in Venray heeft nu nog voldoende capaciteit. “Op de langere termijn is de infrastructuur te beperkt. We zitten met Enexis aan tafel om te bekijken hoe de capaciteit op te voeren is. Daarnaast moeten we ons meer richten op investeringen in opslag en dragers van energie. We proberen hiervoor slimme oplossingen te bedenken.”
De beleidsmedewerker vertelt dat er weinig mogelijkheden voor windenergie zijn op Venrays grondgebied. Het grootste deel van de gemeente Venray valt binnen de radarcirkel van de vliegbasis in Vredepeel. “Dit legt vrijwel de gehele gemeente lam. Het ziet er ook niet naar uit dat hier snel verandering in komt. Alleen aan de oostkant zijn er enkele plekken waar het wel kan.” Hij meldt dat provincie Limburg geen solitaire windmolens wil. “De provincie wil er minimaal drie op een rij. Daarbij moet je rekening houden met voldoende afstand tot de huizen. De mogelijkheden zijn dus beperkt.”
Draagvlak en een eerlijke verdeling van lusten en lasten zijn belangrijke pijlers voor de gemeente. Initiatiefnemers moeten een profijtplan voor de om­geving voorleggen. “Draagvlak is vanaf de eerste stap heel belangrijk. Als het in het voorstadium misgaat, dan is het later in het traject heel lastig te ­herstellen”, zegt Claessens.
Ook vanuit de politiek klinkt vaker de roep om daken op bedrijventerreinen als eerste vol te leggen met zonnepanelen. Op industrieterrein Smakterheide ligt een dakoppervlak van 60 hectare. Volgens Claessens is dat niet zo eenvoudig. “Wat op het dak kan, dat hoeft niet elders. Maar het is lastig om zonnepanelen op daken van derden te realiseren. Je hebt te maken met eigendomsverhoudingen of er zijn verzekeringstechnische belemmeringen of de bouwconstructie is niet stevig genoeg.” Gemeente Venray overweegt om zelf mede-eigenaar te worden van een zonneweide of windmolen. “We zijn aan het bekijken of de gemeente zelf deelnemer kan worden. Ook andere gemeenten zijn ermee bezig maar we moeten opletten voor mogelijke staatssteun”, zegt Claessens.