Opening gemeenschapshuis Blitterswijck

Na jaren voorbereiding wordt op zaterdag 13 april het vernieuwde en uitgebreide gemeenschapshuis van Blitterswijck in gebruik genomen. Een afgevaardigde van de jongeren en de ouderen onthullen om 19.00 uur gezamenlijk de naam en het logo.

Ruim tien jaar geleden werden, op initiatief van de Dorpsraad en de Stichting Gemeenschapshuis, de eerste stappen gezet voor een accommodatieplan in Blitterswijck. De directe aanleiding voor dit initiatief was het tekort op de exploitatie van het bijna 65 jaar oude gemeenschapshuis aan het dorpsplein. Toen in 1985 de oude kleuterschool vrijkwam, heeft Stichting gemeenschapshuis deze accommodatie, Het Honk, regelmatig aangepast voor peuterspeelzaalwerk, de kinderopvang en uiteindelijk voor een jongerencentrum en een activiteitenruimte voor KBO Blitterswijck.
Het resultaat van deze inspanningen was een versnippering van accommodaties op twee locaties en hoge exploitatielasten. Tevens voldeden beide accommodaties niet meer aan de veranderende wensen van de verenigingen en activiteitengroepen. Daarbij speelde ook een rol dat gemeente Venray haar dorpen stimuleert te investeren in een gemeenschapshuis dat kostendekkend is. De werkgroep begon daarom met de opzet van een accommodatieplan dat voorziet in de veranderende behoeften aan accommodaties en voldoet aan de eis van een kostendekkende exploitatie.
Samenwerking Verenigingen
De werkgroep heeft aandacht besteed aan een gezamenlijk beeld op de toekomst van het gemeenschapshuis in Blitterswijck. Alle huidige en toekomstige wensen van verenigingen en initiatiefgroepen dienden een plek te krijgen in het accommodatieplan. Na jaren van puzzelen en onderzoek naar de verschillende varianten is dat gelukt met het plan voor aanpassing van het oude gemeenschapshuis. Alle verenigingen, van jong tot oud, zijn in het vernieuwde gemeenschapshuis ondergebracht.
De bovenkamer is omgebouwd tot een ruimte voor vergaderingen en themabijeenkomsten. De kamer is door het aanbrengen van een lift ook voor rolstoelgebruikers toegankelijk. Het podium is door het aanbrengen van een flexibele geluidsdichte wand apart te gebruiken van de zaal. De zaal heeft ook een verandering ondergaan en is voorzien van een digitale geluid- en lichtinstallatie. De jongeren kunnen in hun nieuwe DIM-ruimte meer activiteiten organiseren. De ruimte is geluiddicht geïsoleerd en beschikt over een klein flexibel podium. Het nieuwe hart van het gemeenschapshuis is de Huuskamer. Door de oude bierkelder te gebruiken, werd het mogelijk om hier een verzinkbaar biljart te plaatsen. De Huuskamer moet de centrale ontmoetingsplek worden en krijgt een directe toegang tot een terras aan het Plein.
Steun gemeente en provincie
Het nieuwe gemeenschapshuis is er gekomen door de samenwerking van verenigingen en dankzij de inzet van vrijwilligers. Duizenden uren hebben bijna honderd vrijwilligers gestopt in de voorbereidingen, de sloopwerkzaamheden tot en met het installeren van de licht- en geluidsinstallatie en het installeren van het verzinkbare biljart.
Het nieuwe gemeenschapshuis staat er onder meer dankzij bijdragen van Gemeente Venray en provincie Limburg. Zij hebben onder meer mogelijk gemaakt dat er een gemeenschapshuis staat dat voldoet aan de maatschappelijke behoeften van Blitterswijck en aan de eisen op het gebied van duurzaamheid.
Na de onthulling wordt een kunstwerk onthuld. Dit is gemaakt in opdracht van een werkgroep met de familie van de overleden architect en verenigingsman Wilbert Ingenpass. Na de openingshandelingen start om 21.30 uur het feest met muziek van Afslag 7.