'Kronos onbetrouwbare partner'

Ondanks dat het zonnepark in Smakt niet inhoudelijk werd behandeld tijdens de vergadering van commissie Wonen op dinsdag 7 mei maakten Peter Coppus, voorzitter dorpsraad Smakt-Holthees en Herman Edman gebruik van hun spreekrecht. Enkele commissieleden lieten hun zorgen blijken over het vervolgtraject.

Coppus stelde dat Kronos, het bedrijf dat een vergunning heeft ingediend voor de bouw van een zonnepark van 25 hectare nabij de A73, een onbetrouwbare partner is. "Afgesproken is dat de gemeenschap bij iedere stap betrokken zou worden, maar die afspraken zijn niet na gekomen", aldus de inwoner van Smakt. Coppus zei verder dat de dorpsraad als postbode wordt gebruikt en dat er onvoldoende naar hen geluisterd wordt. Hij benadrukte nogmaals dat de overgrote meerderheid van de inwoners in Smakt tegen de komst van een zonnepark is. "De gemeente moet een pas op de plaats maken. Voor nu en in de toekomst is er geen draagvlak voor een zonnepark op deze locatie", aldus Coppus.

Edman liet weten zich zorgen te maken dat de winst die een bedrijf zoals Kronos maakt naar het buitenland wegvloeit. "Daardoor draait uiteindelijk de Nederlandse burger ervoor op, want de hoge subsidies die gegeven worden gaan naar het buitenland", aldus Edman. Verder vroeg hij zich af of het terrein waar het zonnepark moet komen, na dertig jaar weer schoon wordt opgeleverd. "We kunnen onze kinderen straks niet met de rommel laten zitten. Daar moeten nu doordachte beslissingen over worden genomen", aldus Edman.

Vervolgtraject

Hoewel alle partijen in de commissie vergadering ermee akkoord gingen om het zonnepark van de agenda te halen, lieten ze wel hun zorgen blijken. Theo Mulders van Samenwerking Venray zei dat wanneer de gemeente daadwerkelijk in gebreke gesteld wordt het agendapunt toch behandeld moet worden in de raadsvergadering van dinsdag 28 mei. Jan Hendriks van SP zei het te betreuren dat het van de agenda gehaald werd. "Wij waren liever voortvarend doorgegaan", stelde hij. Cees de Vocht van Venray Lokaal zei zorgen te hebben over het vervolgtraject. "We weten nu niet waar we uitkomen. Dat willen we helder hebben."