Van den Akker stapt over naar Samenwerking Venray

Erica Irene van den Akker stapt per onmiddellijke ingang over van ProVenray naar Samenwerking Venray. Dat hebben beide partijen dinsdag 7 mei bekendgemaakt. Van den Akker stelt problemen te hebben met de politieke visie van ProVenray.

De overstap van Van den Akker is opvallend omdat ze een jaar geleden, samen met Joep Gielens en Lizzy Bruno, uit de SP-fractie stapte en ProVenray oprichtte. Dat betekent dat ze binnen één jaar voor drie politieke partijen actief is geweest. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 16 april bleek al dat de fractieleden niet op één lijn zaten. Van den Akker stemde toen, in tegenstelling tot haar twee fractiegenoten, tegen het voorstel om een Aldi te vestigen op de locatie van de Dr. Poelsschool.

ProVenray geeft in haar verklaring aan dat de breuk met name te maken heeft door een botsing van verschillende karakters binnen de fractie. "Politieke verschillen van inzicht waren er binnen de fractie van ProVenray namelijk niet of nauwelijks", aldus ProVenray. De partij is daarom verbaasd dat Van den Akker de overstap maakt naar Samenwerking Venray. "De overstap naar Samenwerking Venray, een partij met conservatief christelijke uitgangspunten, heeft ProVenray als progressieve en sociale partij verrast. Desondanks danken we Van den Akker voor haar inzet voor de partij", aldus ProVenray in haar verklaring.

Van den Akker stelt dat ProVenray de afgelopen periode geen duidelijk politieke visie heeft weten neer te zetten. "Daarnaast is men naar mijn mening ook niet in staat gebleken om de organisatie van de stichting waar te maken", aldus Van den Akker. Van den Akker laat weten dat ze haar zetel niet wil opgeven omdat ze haar taak als raadslid wil volbrengen. Ze verwacht dat haar nieuwe partij goed bij haar past. "Het is een partij die al nauw samenwerkte met ProVenray en grotendeels dezelfde politieke koers vaart."

Samenwerking Venray laat weten dat Van den Akker goed bij de partij past. "Zowel Erica Irene als Samenwerking Venray zijn er van overtuigd dat ze politiek inhoudelijk, qua drijfveren en idealen maar ook wat betreft partijstructuur bij elkaar passen." Door de overstap van Van den Akker gaat ProVenray van drie naar twee zetels en gaat Samenwerking Venray van drie naar vier zetels.