'Eerst fundament, daarna beslissen'

Het besluit rondom het zonnepark in Smakt is opnieuw uitgesteld. Coalitiepartijen Venray Lokaal, CDA en D66 stelden middels een brief op zondag 5 mei voor het onderwerp van de raadsagenda van dinsdag 28 mei te halen. De partijen willen eerst een beleidskader ontwikkelen voordat er toezeggingen gedaan worden voor de aanvraag van zonneparken.

Het voorstel, dat ook door PRO Venray wordt gesteund, werd daarom ook niet inhoudelijk behandeld in de commissie Wonen van dinsdag 7 mei. Het besluit over het zonnepark in Smakt werd op dinsdag 12 februari ook al van de agenda gehaald. Destijds waren er volgens de coalitiepartijen nog te veel onduidelijkheden en was het voorstel 'nog niet rijp om in de raad behandeld te worden'.

Willekeur

In de huidige brief geven de fractieleiders aan dat er nog geen fundament ligt voor een gedegen besluit. Een eerste aanzet voor het ontwikkelen van nieuw beleid is gegeven op donderdag 4 april. In het gemeentehuis in Venray werd een informatieavond met als thema duurzaamheid georganiseerd. Toon Loonen, fractievoorzitter van het CDA, hoopt door eerst een beleidsplan te ontwikkelen willekeur te voorkomen. "Door middel van een plan kunnen we beter uitleggen waarom verzoeken al dan niet worden goedgekeurd", aldus Loonen. "Daarnaast kan naar de buitenwereld ook beter gecommuniceerd worden waarom bepaalde keuzes worden gemaakt", stelt hij.

Tino Zandbergen, fractieleider Venray Lokaal, is het daarmee eens. "Er is nu onvoldoende, of eigenlijk geen beleid voor de aanleg van zonneparken. Als we nu ergens 'ja' op zeggen dan moeten we straks overal akkoord op geven", aldus Zandbergen. Dat de beslissing nu opnieuw is doorgeschoven, nadat het besluit in februari ook al werd uitgesteld, roept voor velen de vraag op waarom er niet eerder gestart is met het ontwikkelen van beleid. "Daar is een jaar geleden onvoldoende over nagedacht", stelt Zandbergen. Loonen zegt dat het aantal initiatieven voor zonneparken op dit moment als paddenstoelen uit de grond schieten en dat dat niet voorzien was. "Het was beter als we eerder beleid hiervoor hadden gehad, maar achteraf heb je altijd de wijsheid in pacht natuurlijk."

Oktober klaar

Het college is momenteel bezig met het uitwerken van het beleidskader en heeft verzekert dit in september of oktober ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen. Als de raad vervolgens goedkeuring geeft aan het beleidsplan is het de bedoeling dat de initiatieven aan de hand hiervan worden getoetst. "Dan kan het snel gaan en maakt dat half jaar extra dat we nu nemen niet uit", aldus Zandbergen.


Subsidieregels

Zowel Loonen als Zandbergen stellen dat het niks te maken heeft met de subsidieregels die volgend jaar waarschijnlijk versoberd worden voor initiatiefnemers zoals Kronos. Daardoor zou het minder aantrekkelijk kunnen worden voor bedrijven om te investeren in zonneparken. "Nee, daar heeft het niks mee te maken. Daar gaan wij ook niet over. Wij willen alleen een kader schetsen waarop initiatieven beoordeeld kunnen worden", aldus Loonen die hoopt dat door het beleidskader meer draagvlak komt in de Venrayse gemeenschap voor dit soort initiatieven. Zandbergen stelt dat de ambitie ten aanzien van de energietransitie niet veranderd. "We moeten wat doen, daar verandert niets aan."