Bouwproject Ooijen-Wanssum in volle gang

Het megaproject Ooijen-Wanssum draait op volle toeren in Wanssum. In de dorpskern, bij de haven, de nieuwe rondweg, de Groote Molenbeek en in het gebied van de Oude Maasarm is aannemerscombinatie Mooder Maas aan de slag om de Maasdorpen te beschermen tegen hoogwater. Als eind 2020 alle werkzaamheden zijn afgerond, heeft Wanssum een metamorfose ondergaan.

De aanleg van de brug midden in het dorp naast de Brugstraat is een flinke klus. De nieuwe brug over de Groote Molenbeek is in september klaar en wordt dan ook opengesteld voor het verkeer. Mooder Maas is bezig met het plaatsen van de bekisting van het brugdek. Deze bekisting bestaat uit hout met wapeningsstaal. Het brugdek wordt binnenkort met beton gestort. Het is een mijlpaal in het bouwproject. De komende weken wordt gewerkt aan de aansluitingen van de brug op de Brugstraat en de Meerloseweg. De Meerloseweg is sinds maandag 3 juni afgesloten voor het verkeer.

De dijk van de Meerloseweg loopt door tot de Helling die verhoogd moet worden. Het fietspad aan de westkant van de Helling is vanaf afgelopen maandag afgesloten omdat hier de rioolleiding moet worden verlegd. Ook is hier één weghelft voor het autoverkeer afgesloten. Fietsers worden over de afgesloten weghelft geleid.

Terrein van Den Schellaert

De werkzaamheden op het terrein van Den Schellaert en het tankstation, die begin dit jaar zijn gesloopt, lopen door tot eind juli. Het terrein wordt zeven meter afgegraven en er worden waterkeringen geplaatst zodat de Groote Molenbeek meer ruimte krijgt om door te stromen naar de haven. De werkzaamheden aan de waterkering bij de jachthaven aan de kant van de Geijsterseweg staan op de planning voor eind dit jaar.

Binnenkort start het heien van 90 palen, van 7 tot 15 meter lengte, aan de oostzijde van de haven. Hier komt het landhoofd van de brug over de haven die het oostelijk deel van de rondweg verbindt met het westelijk deel dat in december 2018 is opengesteld. Het plaatsen van de palen duurt zo’n drie weken. Daarna worden de vloeren en de wanden van het landhoofd gestort. De brug over de haven, die een lengte krijgt van 69 meter, wordt medio 2020 geplaatst.

De kruising Stayerhofweg-Busserhofweg-De Kooy is vanwege de aanleg van de oostelijke rondweg vanaf half mei tot eind juli afgesloten. De kruising moet worden aangepast en veel kabels en leidingen worden verlegd. Omdat de ruimte heel beperkt is, is dit een complexe klus waardoor de kruising tien weken dicht moet.

Oude Maasarm

In januari zijn de werkzaamheden in de Oude Maasarm weer opgestart. In de winter zijn de werkzaamheden bijna niet uitvoerbaar, vanwege het hoge water en de zachte ondergrond. In dit project wordt de Oude Maasarm gereactiveerd over een lengte van 10 kilometer tussen Ooijen en Wanssum. Deze aftakking van de Maas was vroeger een zijrivier maar is na de hoogwaters van 1993 en 1995 met dijken afgesloten van de Maas. Om de Oude Maasarm te laten meestromen, worden deze dijken weer weggehaald. De verwachting is dat de Oude Maasarm gemiddeld een keer in de tien jaar bij hoogwater gaat meestromen met de moederrivier.

Volgend jaar staat in het teken van de inrichting van het natuurgebied van 340 hectare. In de Oude Maasarm komen verschillende landschapstypen samen: moerasgebieden, graslanden, beekjes en bossen. Hoger gelegen delen worden afgegraven zodat kwelwater weer uit de bodem omhoog komt, wat kenmerkend is voor dit gebied. Bestaande wegen worden verlaagd waardoor ze bij hoogwater onder water lopen. Hiervoor moesten de bomen langs de wegen worden gekapt. In droge perioden functioneren de wegen als drempels die het water vasthouden.

Brug Blitterswijck

In Blitterswijck is de aanleg van de brug van 132 meter aan de Ooijenseweg, tegenover de ingang van Het Roekenbosch, in volle gang. Deze brug over de Oude Maasarm is in het derde kwartaal klaar. De Broekstraat in Blitterswijck is ter hoogte van de Boltweg sinds 20 mei afgesloten voor de aanleg van de dijk. Eind 2020, als de werkzaamheden zijn afgerond, komt hier een natuurpoort waar bezoekers toegang krijgen tot het nieuwe natuurgebied. Tijdens de Dag van de Bouw op zaterdag 15 juni kan iedereen tussen 10.00 en 15.00 uur een bezoek brengen aan het werkgebied. Er zijn wandelroutes, informatiestands en er worden bustours gehouden.

Foto onderschrift: Terrein van Den Schellaert en tankstation wordt afgegraven.