Inwoneraantal Venray blijft licht groeien

Het aantal inwoners in de gemeente Venray blijft de komende vijf jaar licht groeien, met een gemiddelde toename van 75 personen per jaar. Uit de meeste recente bevolkingsprognose van Etil, Progneff 2018, blijkt dat de verwachte bevolkingskrimp in Venray inzet na 2035.

Het aantal inwoners neemt in 2019 met ruim honderd toe naar 43.576 op het einde van het jaar. Eind 2024 zal Venray 43.930 inwoners tellen. Het aantal jongeren tussen 0 en 18 jaar laat de komende vijf jaar een daling zien van 5 procent, van 8.104 naar 7.776. Dit heeft ook gevolgen voor het leerlingenaantal van het Raayland College. Dat aantal zal dalen van 1.701 leerlingen, volgens de telling op 1 oktober 2018, naar 1.331 over vijf jaar.

Het aantal senioren van 65 jaar en ouder zal in dezelfde periode toenemen met 18,5 procent. Gemeente Venray telde begin dit jaar 868 inwoners van 85 jaar of ouder. Dat aantal stijgt naar 1.143 in 2024.

Na de gemeentelijke herindeling, per 1 januari 2010, werd de gemeente uitgebreid met de drie dorpen Blitterswijck, Geijsteren en Wanssum. De nieuwe gemeente telde bij de start 42.718 inwoners. De grens van 43.000 inwoners werd in juli 2012 gepasseerd.