Kerngroep zoekt oplossing kavels Eckmanshof

In de nog nieuwe woonwijk Eckmanshof in Blitterswijck liggen al langere tijd twee bouwkavels braak. Ook staan al enkele jaren twee woningen te koop. Kerngroep Blitterswijck meldde in de jaarvergadering van woensdag 29 mei op zoek te zijn naar een oplossing.

De twee bouwkavels zijn eigendom van Kombi Bouwmaterialen uit Uden. Onlangs werden de percelen met toestemming van de eigenaar ingezaaid met bloemen, in het kader van het project biodiversiteit. Er kunnen op de twee kavels vier koopwoningen worden gebouwd, maar de animo ontbreekt. Een dorpsbewoner merkte op dat het ook niet helpt dat aan Eckmanshof twee nieuwe onbewoonde huizen al zo lang te koop staan. “Hier klopt iets niet, lijkt het wel.”

Het idee werd geopperd om de koophuizen om te zetten in huurwoningen. Wonen Limburg zou dan de kavels moeten kopen. Jan Pieters van de bewonerscommissie reageerde dat dit plan al is voorgelegd aan de woningcorporatie. “We hebben contact gezocht met Wonen Limburg, maar die ziet er geen heil in.” De kerngroep is in contact gekomen met projectontwikkelaar Johan Zegers. “Het plan is in plaats van gezinswoningen er vier seniorenwoningen te bouwen”, zei kerngroeplid Riky Rutten. “Zowel koop als huur. Er is al interesse voor getoond. De vier woningen zouden dan in één keer gebouwd kunnen worden. Zegers wil op korte termijn beginnen, maar we moeten afwachten of het lukt.”

Nieuwbouwplan Eckmanshof werd in 2014 opgeleverd. Het project liep vertraging op omdat aannemer Van der Horst in 2013, toen de meeste woningen in aanbouw waren, failliet ging. Het plan behelst 27 woningen waarvan twaalf huurappartementen en zes patiowoningen van Wonen Limburg