Windmolens of zonnepark in Blitterswijck?

Kerngroep Blitterswijck wil graag een steentje bijdragen aan de verduurzaming. Tijdens de jaarvergadering op woensdag 29 mei kwamen zonneparken en windmolens ter sprake. De dorpsbewoners reageerden sceptisch.

“Ik ben niet enthousiast over zonneweides”, zei Sjaak Sluiters. “Zo’n bedrijf uit Duitsland dat in Smakt een zonnepark wil opzetten, mag aan ons dorp voorbijgaan. Dat zie ik absoluut niet zitten”, zei hij. Sluiters pleitte voor windmolens of het samen inkopen van zonnepanelen.

Voorzitter Roger Verberkt van de kerngroep meldde dat er draagvlak in het dorp moet zijn. “Windmolens maken herrie”, zei een dorpsbewoonster. “En zonnepanelen zijn na het gebruik niet goed af te voeren.”

Kerngroeplid Henny Jenner is geen voorstander van een groot zonnepark. “Daarvoor moeten we niet zomaar akkerbouwgrond opofferen”, vond hij. Sluiters pleitte ervoor om als dorp zelf initiatieven te ontplooien. “Dan komen de opbrengsten ook ten goede aan de dorpsgemeenschap. Een windmolen kan best als die maar goed landschappelijk kan worden ingepast.” Jenner haalde aan dat gemeente Venray met alle dertien dorpen in gesprek gaat over de duurzaamheidagenda.