‘Informatiesysteem gemeente onveilig’

Het informatiesysteem van gemeente Venray is onvoldoende beveiligd. Dat concludeert de rekenkamercommissie die een onderzoek uitvoerde. Hiervoor werd een hacker ingeschakeld die privacygevoelige informatie van burgers, bestuurders en ambtenaren kon opsporen en zelfs de complete ict-infrastructuur onder controle kon krijgen.

Uit het onderzoek blijkt dat er nogal wat tekortkomingen zijn zoals onvoldoende fysieke beveiliging en het niet uitvoeren van updates van systemen. De ingehuurde hacker kon doordringen tot kwetsbare systemen en privacygegevens. De uitkomst is dat de veiligheid van de informatiesystemen onvoldoende is waardoor de gemeente kwetsbaar is.

De rekenkamercommissie besprak de resultaten eerst met de gemeentelijke organisatie, in het kader van technisch wederhoor. De reactie van de ambtenaren gaf geen aanleiding de onderzoeksresultaten aan te passen. ‘Ze zijn feitelijk juist en onweersproken’, meldt de rekenkamercommissie die zegt voldoende vertrouwen te hebben dat ‘de lekken worden gedicht’.

Herkenbaar beeld

Het College van B&W zegt in een schriftelijke reactie het beeld uit het onderzoeksrapport te herkennen. De meest urgente kwetsbaarheden zijn direct verholpen en het uitvoeren van de aanbevelingen is in gang gezet, meldt het college.

Nieuw beleidsplan

Vorig jaar trok de gemeente zelf al de conclusie dat de bestaande ict-infrastructuur niet toekomstbestendig is en dat de beveiliging en privacy niet te waarborgen zijn. Er is overwogen het probleem samen met andere gemeenten in de regio aan te pakken. Eind 2018 is besloten dit voorlopig niet te doen maar de samenwerking op te zoeken met alleen Horst aan de Maas. Het eerste resultaat is het planmatig vervangen van de ict-infrastructuur. Ook geeft het college aan dat het bestaande informatiebeveiligingsbeleid uit 2015 is achterhaald is en dat er een nieuw beleidsplan wordt opgesteld. Het college informeert voor eind september de gemeenteraad over de voortgang van de aanpak van de aanbevelingen. De commissie Werken en Besturen bespreekt het rekenkameronderzoek in de vergadering van woensdag 12 juni.