Nieuw inrichtingsplan dorpsplein Blitterswijck

Leerlingen van Raayland College hebben in het kader van een schoolproject een nieuw ontwerp gemaakt van het dorpsplein in Blitterswijck. Het schetsplan viel tijdens de jaarvergadering van kerngroep Blitterswijck op woensdag 29 mei niet bij iedereen een goede aarde.

Het bestaande plein is pas een paar jaar geleden heringericht met hulp van veel dorpsbewoners. “Ik vind dit een belediging voor alle vrijwilligers die zo hard aan het plein hebben gewerkt”, zei een dorpsbewoner. Hij kreeg bijval, maar ook tegenspraak. “Er zit wel een kern van waarheid in”, vond een bezoeker. Iemand anders meende dat het schetsplan niet voldoet. “Als dit plan doorgaat dan is er straks geen plaats meer voor de kermis, het vendelen van de schutterij of het parkeren tijdens een begrafenis”, meende hij. Kerngroeplid Henny Jenner wil het plan een kans geven. “Zeker als het een leuk idee is.” Dorpsbewoners kunnen via een enquête hun mening kenbaar maken. Afgelopen zondag is het plan besproken met omwonenden en horecabedrijven aan het plein. “We moeten kijken of het uitvoerbaar is. Over geld is nog niet gesproken, dat is de volgende fase”, aldus Jenner. Kerngroeplid Ramon Wolters zei dat er nog niets is beslist. “We gaan er goed en kritisch naar kijken. Er is nog niets definitief.”