Directeur NLW Peter Fleuren vertrekt

De NLW Groep, het bedrijf dat de sociale werkvoorziening regelt voor de gemeenten Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas, krijgt een nieuwe directeur. Peter Fleuren vertrekt na een dienstverband van ruim vijf jaar. De directeur had een slepend conflict met de ondernemingsraad (OR). Wethouder Anne Thielen, tevens voorzitter van het NLW-bestuur, stelt dat het vertrek geen gevolg is van het ontstane conflict tussen Fleuren en de OR.

Eind januari kondigde de OR een gang naar de rechter aan omdat zij extern advies wilde inwinnen. Uit interne stukken die HALLOt heeft ingezien, blijkt dat de OR ontevreden is over een geheimhoudingsverklaring, over mailverkeer dat niet vertrouwelijk was en over een klokkenluidersregeling. In eerste instantie vond Fleuren de kosten van een externe adviseur te hoog, enige tijd later ging hij toch overstag. Uit interne stukken blijkt dat de OR in april 2018 ook andere zaken aan de orde heeft gesteld.
Zo stellen ze dat het ziekteverzuim boven het landelijk gemiddelde van SW-bedrijven is, dat het personeel te simpel en te weinig uitdagend werk doet en dat er een hoge mate van bureaucratie heerst. Fleuren had een andere mening en liet begin dit jaar al weten dat er maatregelen zijn genomen ten aanzien van het ziekteverzuim dat inmiddels zou dalen. Ook stelde Fleuren dat er voldoende gepast werk is en dat het om een kleine groep mensen gaan waar dit misschien niet altijd het geval is. Ook wilde de OR duidelijkheid over wat er met de 6 miljoen euro gebeurd is die het bedrijf in 2015 van de betrokken gemeenten ontvangen heeft. Dit bedrag zou bedoeld zijn voor de transitie van sociale werkplaats naar re-integratie bedrijf, maar de OR wil duidelijkheid of het geld hier ook daadwerkelijk voor gebruikt is. Zij willen onder andere helderheid over de financiële situatie en het toekomstperspectief van het bedrijf.
De onderlinge geschillen leidden tot een vertrouwensbreuk en onwerkbare situatie tussen OR en directie. Mede daardoor heeft het bestuur, waar de drie wethouders van de betrokken gemeenten zitting in hebben, twee bemiddelaars aangesteld. Dit heeft het bestuur op 19 maart medegedeeld. Na enige tijd radiostilte, brengt de NLW Groep 25 juni naar buiten dat Peter Fleuren op 15 oktober vertrekt. Daarmee komt de vraag naar voren of dit de uitkomst is van het werk van de bemiddelaars. “Nee”, zegt wethouder Anne Thielen, voorzitter van het NLW-bestuur. “Het vertrek is geen gevolg van het bemiddelingsproces tussen de OR en de directeur. Voor Fleuren is de nieuwe fase die het bedrijf ingaat een logische aanleiding het stokje over te dragen.”
De conclusies van de door het NLW-bestuur aangestelde bemiddelaars is en blijft onbekend. “De rol van de bemiddelaars was het ophalen van informatie bij de partijen. Deze is in onderling vertrouwen gedeeld en zij hebben het mondeling teruggekoppeld naar het dagelijks bestuur”, stelt Thielen. De bemiddelaars hadden geen opdracht gekregen om een rapport te maken.
Fleuren, oud-wethouder van gemeente Peel en Maas, begon in 2015 bij NLW toen het bedrijf in een transitietraject zat. Het terugbrengen van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage was een van de belangrijkste speerpunten.
NLW: “Nu deze fase succesvol is afgerond, start de transformatiefase. Een fase waarin de uitdaging is het bedrijf gezond te houden en voldoende werkgelegenheid te creëren. Fleuren heeft aangekondigd het stokje met ingang van deze nieuwe fase over te dragen. Fleuren: “De stabiliteit die NLW aan mensen met een arbeidsbeperking biedt, levert een belangrijke bijdrage aan hun leefkwaliteit. Dat heeft mij altijd veel voldoening gegeven.” Vic Brouns, voorzitter van de OR, laat weten het besluit van Fleuren te respecteren. “Wij vinden het een wijs besluit en respecteren de beslissing. Nu er een nieuwe fase aanbreekt, vraagt dit een andere aanpak en aansturing”, aldus Brouns. De OR laat verder weten dat de problemen hiermee niet zijn opgelost en dat ze nog altijd antwoorden willen op de kwesties die ze hebben aangekaart. Fleuren wordt in eerste instantie opgevolgd door een interim manager. Het is nog niet bekend wie dat wordt.