Geen verbod voor drugsgebruik op straat in Venray

In Nederland hebben 218 van de 355 gemeenten aangekondigd een algeheel drugsverbod in te stellen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Gemeente Venray heeft niet zo'n verbod en laat na navraag weten dat het inzet op preventie.

Gemeente Venray heeft geen expliciet drugsverbod, maar heeft binnen de regelgeving wel middelen om in te grijpen bij overlast. De instantie laat weten dat in gemeente Venray incidenteel overlast is als gevolg van drugsgebruik in de openbare ruimte. Het niveau van overlast en de plekken zijn wisselend. "Er zijn in de Algemene Plaatselijke Verordeningen 2019 wel artikelen opgenomen zodat we kunnen ingrijpen wanneer er sprake is van drugsoverlast. De artikelen die zijn opgenomen, zien ook toe op het gebruik van drugs in de openbare ruimte als dit tot verstoring van de openbare orde leidt", aldus een woordvoerder van de gemeente.

Gemeente Venray laat weten dat het accent in de aanpak van drugsgebruik op straat ligt op preventie en vooralsnog geen plannen heeft een algeheel verbod op straat in te voeren. "De aanpak, zoals ontwikkeld in drugspreventiebeleid Helder, wordt nog altijd met succes toegepast. Partners in het veld signaleren zorgelijke signalen en ondernemen actie in de richting van die personen, hun ouders en preventiemedewerkers", aldus gemeente Venray. "Er wordt daarbij ingezet op kennisoverdracht, bewustwording en het versterken van de weerbaarheid. Alleen bij excessen waarbij de openbare orde verstoord wordt, wordt gebruik gemaakt van de regelgeving in de APV", aldus gemeente Venray. De gemeente laat weten geïnteresseerd te zijn in regelgeving die een zinvolle aanvulling is op het huidige beleid.

STREAMER Lachgas

Onlangs werd door gemeente Peel en Maas en Leudal een verbod ingevoerd op het gebruik van lachgas in de openbare ruimte. In de gemeente Venray is zo'n verbod nog niet aan de orde. "We volgen de ontwikkelingen op de voet en we zijn geïnteresseerd in maatregelen, die effectief en handhaafbaar zijn", zo laat het gemeentebestuur weten. Gemeente Venray stelt dat het toeziet op eventuele verkoop van lachgas vanuit de horeca, en dat de verkoop en het gebruik van lachgas zeker onderwerp van gesprek is met onder meer organisatoren van evenementen. "Ook hierbij zetten we in op kennisoverdracht en het creëren van meer bewustzijn over het effect en risico's van het gebruik", stelt een woordvoerder van gemeente Venray.

Experts stellen dat een specifiek gebiedsverbod beter is. Daarbij is het gebruik van drugs alleen op bepaalde plaatsen in een gemeente verboden. De handhaving bij een totaal drugsverbod lijkt een probleem te zijn, zo blijkt uit cijfers van CJIB. In 2018 zijn vanwege drugsgebruik slechts 151 boetes uitgedeeld. Daarnaast gaat het algeheel drugsverbod in een gemeente in tegen de Opiumwet. Die wet stelt dat alleen de productie en handel van soft- en harddrugs illegaal is, maar dat het gebruik ervan is toegestaan. Omdat gemeenten het argument kunnen gebruiken om overlast terug te dingen, lijkt een verbod stand te houden wanneer het in de rechtszaal zou komen.