Merselo ongerust over heropening vliegveld De Peel

In Merselo heerst ongerustheid en in Vredepeel lijken de meeste inwoners zich niet zo’n zorgen te maken over de heropening van vliegbasis De Peel. De dorpsraad van Merselo gaat niet in verzet, maar wil wel meer informatie. “Dit houd je toch niet tegen. Er tegen opboksen heeft geen zin”, zei dorpsraadvoorzitter John van Dijck van Merselo in de dorpsraadvergadering van Vredepeel op donderdag 4 juli.

Van Dijck was op uitnodiging van voorzitter Theo Kooter van Vredepeel aangeschoven in de dorpsraadvergadering om mee te praten over het plan om twaalf F35-gevechtsvliegtuigen op de kazerne in Vredepeel te stationeren. Drie keer per jaar gedurende zes weken vinden er oefeningen plaats, in totaal 3600 vliegbewegingen per jaar.

De landingsbaan van het vliegveld ligt in de richting van Merselo. De bewoners die in de aanvliegroute wonen, zullen de meeste geluidsoverlast ervaren. John van Dijck was op 26 juni aanwezig bij de informatieavond van het ministerie van Defensie in Hotel Asteria in Venray. “Vooraf was ik afwachtend maar na afloop van die bijeenkomst realiseerde ik me dat het Merselo wel degelijk gaat raken”, zei hij. Niet alleen de geluidsoverlast maar ook de mogelijke gevolgen voor de agrarische bedrijven in de omgeving van het vliegveld, haalde hij aan. Daarbij speelt ook het feit dat Raad van State het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft afgekeurd waardoor uitbreidingen van bedrijven in de knel komen vanwege de stikstofuitstoot. De gevolgen van de uitspraak van de hoogste bestuursrechter voor militair vliegveld De Peel zijn nog niet duidelijk. Maar Defensie maakt zich ook ongerust, zei strategisch adviseur Bert Kwast tijdens de informatieavond in Asteria. Stikstofuitstoot van het vliegverkeer kan bovendien een belemmering vormen voor agrarische bedrijven in de buurt.

“Het raakt de ondernemers in het dorp. We willen de consequenties weten voor bedrijven die willen uitbreiden. Er is veel behoefte aan informatie”, zei John van Dijck. “Het gebruik van het vliegveld heeft ook gevolgen voor het woongenot in Merselo en de recreatieve bedrijven.” Er werd ook geopperd dat enkele bladgroenten wellicht niet meer geteeld kunnen worden nabij het vliegveld, vanwege de neerslag van kerosine. “We moeten praten over alle pijnpunten en zo veel mogelijk informatie ophalen”, zei de Merselose dorpsraadvoorzitter die contact heeft gezocht met het ministerie van Defensie. “We willen in gesprek blijven en een informatieavond houden in ons dorp. In elk geval voor 21 augustus, de datum waarop de eerste bezwaartermijn afloopt. Ons voorstel is 13 of 14 augustus.”

In Vredepeel reageren de meeste inwoners gelaten op de plannen voor het vliegveld. “Ik heb niet het gevoel dat het hier echt leeft”, zei vicevoorzitter Toon van Hoof. “Persoonlijk heb ik er ook geen moeite mee.” Hij meent dat Defensie het plan gewoon doordrukt. Hij haalde de komst van het vliegveld aan in 1954, aan de westkant van de Middenpeelweg. “Er zouden daar veertig boerderijen gesticht worden. Ineens ging dat niet door en kwam het hele terrein in handen van Defensie. Zonder enige inspraak, daar had niemand iets over te zeggen. En zo zal het nu ook wel weer gaan”, voorspelde hij.