Dorpsraden tellen arbeidsmigranten

De dorpsraden willen weten hoe veel arbeidsmigranten er daadwerkelijk in de dertien Venrayse kerkdorpen wonen. In het dorpsradenoverleg van maandag 1 juli is afgesproken dat alle dorpen een eigen telling gaan houden en dat de resultaten worden gedeeld.

Aanleiding is de discussie over het arbeidsmigrantencomplex dat Work and Stay wil realiseren aan de Sinnesstraat in Oirlo. Bewoners uit Oirlo en Castenray geven aan dat in beide dorpen al veel arbeidsmigranten zijn gehuisvest en dat de komst van nog eens 250 Poolse flexwerkers daardoor ongewenst is.

Bij gemeente Venray zijn de precieze aantallen niet bekend, aangenomen wordt dat het om circa 4.000 buitenlandse werknemers gaat. De meeste arbeidsmigranten verblijven hier kortdurend en ze laten zich daarom niet inschrijven als inwoner van de gemeente. Verhuurders van woonruimten moeten in dat geval toeristenbelasting afdragen, maar de administratie van de nachtregisters blijkt onvolledig te zijn. Dat stelden CDA en Venray Lokaal onlangs aan de orde bij de behandeling van de voorjaarsnota. Een motie van het CDA werd aangenomen. In die motie wordt het College van B&W opgedragen om alle locaties in beeld te brengen en afspraken te maken met de verhuurders over de registratie. Tevens moeten er meer en betere controles komen. De gemeente loopt nu veel inkomsten mis, mogelijk zo’n zes ton per jaar. Bovendien leidt het tot oneerlijke concurrentie tussen huisvesters die wel of geen toeristenbelasting betalen.