Extra geld voor brandweer

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Limburg-Noord besloot vrijdag 5 juli om structureel 2,1 miljoen euro per jaar extra te investeren in de brandweer van Veiligheidsregio Limburg-Noord. Met het extra geld kunnen er maatregelen genomen worden om de capaciteit van de brandweer uit te breiden. Het bedrag wordt verdeeld over vijftien gemeenten in Noord- en Midden-Limburg.

Onlangs liet de brandweer Limburg-Noord van zich horen. Zij stelde dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden die ook overdag tijdens hun reguliere werkzaamheden beschikbaar zijn, waardoor de veiligheid in het geding komt. Hans Gilissen, burgemeester van Venray, zei daar destijds over: “In Venray zijn we nog op sterkte, maar indirect kan het voor Venray ook al problematisch zijn. Wanneer andere posten in onze omgeving onderbezet zijn, kunnen zij bij grote incidenten in Venray onvoldoende ondersteuning bieden.”

Om de problemen te ondervangen heeft het bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, bestaande uit vijftien burgemeesters van gemeenten uit Noord- en Midden-Limburg, besloten om extra geld te investeren. Er is een actieplan opgesteld waarin de maatregelen gepresenteerd worden. Hierin is opgenomen dat elke gemeente actief helpt bij het werven van brandweervrijwilligers. Daarnaast wil de brandweer investeren in een gegarandeerd niveau van paraatheid door meer beroepspersoneel aan te nemen. Zij moeten dan de vrijwilligers binnen de organisatie aansturen.

Vanwege de grote uitstroom van oudere vrijwilligers, is het werven van nieuwe vrijwilligers cruciaal. De brandweer wil daarom een coördinator aanstellen die brandweerposten ondersteunt bij het werven vrijwilligers. Deze coördinator moet onder andere bedrijven en werkgeversorganisaties stimuleren dat zij ervoor open staan dat werknemers lid worden en blijven van de vrijwillige brandweer. Ook het aantal opleidingsplaatsen moet worden uitgebreid, zodat nieuwe vrijwilligers snel opgeleid kunnen worden.

Kevin Wolters, manager brandweerzorg, reageert opgelucht: “Over de paraatheid van de brandweer, de veiligheid van de inwoners en van ons personeel, heb ik mij de laatste maanden zorgen gemaakt. Het is de afgelopen maanden te vaak voorgekomen dat meerdere brandweerposten in eenzelfde gebied overdag de brandweerwagens niet gevuld kregen, omdat er niet genoeg vrijwilligers konden uitrukken. Dit heeft gelukkig geen gevaarlijke situaties opgeleverd, maar het ging te vaak nét goed. We kunnen met deze investering een aantal maatregelen nemen die de paraatheid de komende periode verbeterd.”

In september gaat onder leiding van burgemeester Heijmans van Weert een werkgroep aan de slag die zich gaat buigen over de organisatie na 2023. Veel brandweerregio’s in Nederland kampen met paraatheidsproblemen. Daarom is landelijk het programma Vrijwilligheid gestart waarbij wordt gekeken hoe de kwaliteit van de brandweerzorg in de toekomst op niveau wordt gehouden.