Blitterwijckse brug ’t Veunderke geopend

Wethouder Jan Loonen opende maandag 8 juli namens de stuurgroep Ooijen-Wanssum in alle vroegte de nieuwe brug in Blitterswijck voor verkeer. Samen met één van de omwonenden onthulde hij tevens de naam van de nieuwe brug: ’t Veunderke.

De opening werd gevierd met een gezamenlijk ontbijt met 75 deelnemende gasten. Bij zonsopkomst verwelkomde wethouder Jan Loonen samen met het team van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum de eerste 200 passerende automobilisten, fietsers en voetgangers tussen 06.00 en 08.00 uur met een ontbijt.
De brug is een mooie nieuwe parel aan de lange ketting van werkzaamheden in het gebied Ooijen-Wanssum, vindt wethouder Jan Loonen. “De brug zorgt ervoor dat de omliggende dorpen bereikbaar blijven als de Oude Maasarm bij hoogwater weer mee gaat stromen. Dat gebied
vormt straks een ideale klimaatbuffer; na de opening ontstaat tussen Ooijen en Wanssum een langgerekt, aaneengesloten natuurlint met bijzondere flora en fauna. En vanaf de brug heb je daar een prachtig zicht op.” Dit nieuwe natuurgebied wordt vrij toegankelijk en biedt volop kansen voor recreatie.

Met een druk op de knop verscheen de naam van de nieuwe brug op een tekstkar. In totaal reageerden 43 inwoners met 71 voorstellen waaruit de naam 't Veunderke werd gekozen. Bij de naamgevers roept ’t Veunderke’ de associatie met het omliggende gebied op. Ze verwijzen naar weilanden en een nabijgelegen beek. “De plek achter het pand van Neel Meulenbeld waar we vroeger beekvisjes en kikkers gingen vangen”, aldus één van de inzenders. De betreffende woning draagt ook de naam ’t Veunderke’, dat waarschijnlijk verwijst naar een nabijgelegen bruggetje. Het woord ‘vonder’ betekent smalle planken oversteek.

De brug is 132,5 meter lang en heeft dezelfde uitstraling als de Kweibrug in Ooijen. De stalen
bekisting waarin het brugdek is gestort, is speciaal voor dit project gemaakt. De bekisting is ook gebruikt voor de aanleg van de brug in Ooijen. Het brugdek steunt op centrale pijlers met eenvoudige lijnen die in de schaduw van het dek bijna onzichtbaar worden. De prefab elementen voor de bastions zijn in een speciale kleur gemaakt zodat ze in het landschap opgaan.

Foto onderschrift: Jan Loonen en mevrouw Meulenbeld onthullen de naam van de brug
Fotografie: Paul Poels Fotografie