'Een van de beste edities'

De kermis zit er weer op. In tegenstelling tot vorig jaar, toen de kermis geteisterd werd door extreme hitte, hebben de kermisexploitanten en horeca een goede kermis gedraaid. De politie sprak van een geweldloze kermis. Opvallend was wel dat er meer dan tien aangiftes zijn gedaan van zakkenrollerij. Dat werd duidelijk tijdens de evaluatie van de kermis op woensdagochtend 8 augustus. Al met al waren de reacties positief. “Ik heb een van mijn beste edities gedraaid”, zei exploitant Hans van Tol.

Kermiswethouder Loonen liet weten te hebben genoten van de kermis. “Ondanks een enigszins verregende start, hebben we een mooie kermis gehad. Het weer is het enige waar we geen invloed op hebben, maar gelukkig waren de weergoden ons goed gezind. Deken Ed Smeets heeft ons daarmee goed geholpen”, lachte hij. Burgemeester Gilissen liet vanuit veiligheidsoogpunt tevreden te zijn. Hij bedankte ook de exploitanten die goed meewerkten toen enkele attracties vanwege onweer gesloten moesten worden.
Atze Lubach, voorzitter van kermisbond BOVAK, sprak over een positieve editie die vertrouwd aanvoelde. Toch stelde hij dat de samenhang tussen horeca en exploitanten blijft schuren, zei hij. “Op de Grote Markt hebben horecagelegenheden terrasstoelen zo neergezet dat niemand er door kon. Dat noem ik agressief ondernemen”, aldus Lubach.
De kroegentocht op maandag baarde enkele exploitanten ook zorgen. Sommigen van hen stellen dat het te groot wordt en ervaren overlast. “Dat blijft schuren”, zei Lubach. Jan Boots van de kermisvakbond vond dat de groei van de kroegentocht in de hand moet worden gehouden. “Kermis en horeca moeten elkaar verdragen. Maar zonder kermis is er ook geen horeca.” Hans van Tol, die namens de kermisexploitanten sprak, zei dat de kroegentocht Venray juist onderscheid van andere kermissen. Daar was Gijs Schapendonck, die namens de Venrayse horeca het woord deed, het mee eens. “Zes jaar geleden zijn we begonnen met de kroegentocht, omdat de maandag een belabberde dag was. De eerste editie bracht 700 mensen op de been, inmiddels zijn het er 3.000. Ik zie de kroegentocht als een grote kans”, zei hij. Burgemeester Gilissen vulde aan dat er op het gebied van veiligheid geen noemenswaardige problemen zijn geweest.
Een woordvoerder van de politie zei dat er weinig zware incidenten waren geweest. Er zijn wel meer centrum- en gebiedsverboden uitgedeeld. Het opvallendste feit was de zakkenrollerij. Meer dan tien mensen hebben inmiddels aangifte gedaan. “Middels social media en in samenwerking met onder meer de horeca hebben we dit aangepakt”, aldus de politie. Het Rode Kruis zei dat er in totaal 111 zorgcontacten zijn geweest. Een 19-jarige jongen is tijdens de prikkelarme kermis gewond geraakt. Hij raakte bekneld tussen een attractie en liep daarbij een dubbele beenbreuk op. “Na onderzoek bleek dat het ongeval is ontstaan door een ongelukkige samenloop van omstandigheden, waar niemand schuld aan heeft”, aldus de gemeente. Ondanks dat incident was het gros van de reacties positief. “Ik heb een van mijn beste edities gedraaid”, zei exploitant Van Tol.