In september meer duidelijkheid over voortbestaan lachgaswinkel

ZZe werden overladen met overwegend negatieve reacties. Mathieu en Sandra Hölzken, de initiatiefnemers van lachgaswinkel Valse Lucht, openden vrijdag 2 augustus de veelbesproken winkel. Vrijwel alle grote media in Nederland besteedden er aandacht aan. “Het is een achtbaan geweest”, vertelt Sandra. In september wordt door het college van B&W een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gepresenteerd aan de gemeenteraad, zo laat een woordvoerder van gemeente Venray weten. Dit kan als gevolg hebben dat de winkel moet sluiten.

De opening was vrijdag om 15.00 uur. “Iets na 18.00 uur vertrokken de laatste journalisten”, zegt Sandra. “We hebben leuke dagen gehad. Veel belangstellenden, onder meer uit Zwolle, Nijkerk en België, zijn naar de winkel gekomen. Opvallend daarbij was dat er veel ouderen een kijkje kwamen nemen. In de winkel hebben we eigenlijk alleen maar leuke reacties gekregen”, stelt Sandra.
Social media
De reacties op social media lieten vaak niets aan duidelijkheid te wensen over. Reacties als ‘het is te gek voor woorden’ tot ‘mafkezen’ waren geen uitzondering. Sandra stelt de reacties te begrijpen. “De excessen van lachgasgebruik worden breed uitgemeten. Als je je niet verdiept in de materie, dan kan ik me de angst voorstellen. Er is namelijk een groot verschil tussen recreatief een ballonnetje nemen en problematisch gebruik, net als bij alcoholgebruik”, stelt Sandra.
De ondernemers schenken geen alcohol in de winkel. Volgens onderzoekers kan de combinatie tussen alcohol en het gebruik van lachgas gevaarlijk zijn. Eén van de kritiekpunten is dat er aan de deur geen blaastesten worden afgenomen. Daardoor kunnen klanten die alcohol genuttigd hebben het mogelijk toch in combinatie met lachgas gebruiken. “In een coffeeshop doen ze dat ook niet. Wij vragen om legitimatie, gaan het gesprek aan en scannen op het gedrag. We hebben ook al mensen weggestuurd die gedronken hadden of met een biertje probeerde binnen te komen. Als we het niet vertrouwen, gaat het niet door. Het is ook een stuk eigen verantwoordelijkheid”, vertelt Sandra. Harrie van Oosterhout, fractievoorzitter van oppositiepartij VVD, stelt het een slechte zaak te vinden dat Venray een lachgaswinkel heeft. “Het lijkt er een beetje op dat het Venray overkomen is, terwijl in andere gemeenten al verregaande maatregelen genomen zijn. Ik vind dat het college snel moet onderzoeken op welke wijze dit tegengehouden kan worden. Dat kan onder meer door hun oren goed ten luister te leggen bij andere gemeenten.” Of het iets uitmaakt dat de ondernemers stellen goed toe te zien op het gebruik? “Nou, dan lijkt het er bijna op dat het welzijnswerk is. Zo is het natuurlijk niet”, stelt hij.
Burgemeester Hans Gilissen liet vorige week via een woordvoerder weten de opening van de lachgaswinkel vanuit het oogpunt van de volksgezondheid en openbare orde een zeer onwenselijke situatie te vinden. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om de winkel te verbieden. “We kunnen daar op dit moment geen mededelingen over doen, omdat het onderzoek over de juridische haalbaarheid nog loopt. Naar verwachting wordt in september een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening aangeboden ter besluitvorming in de gemeenteraad”, aldus een woordvoerder van de gemeente. “Dat zou al een goede zaak zijn, dan is in ieder geval onderzocht wat mogelijk is”, zegt Van Oosterhout.
Snel einde?
Zowel de gemeente als de politie stelt dat er in het kermisweekend geen overlast is geweest nabij de winkel. “Er zijn geen noemenswaardige incidenten gebeurt rondom de winkel”, aldus een woordvoerder van de politie. Op het kermisterrein is wel lachgas in beslag genomen, maar het is onduidelijk waar deze verkregen is. De eigenaren van de lachgaswinkel zijn zich er van bewust dat de winkel wellicht geen lang leven is beschoren. “We wachten af. Als gemeente Venray maatregelen neemt, dan is het klaar. We staan nog altijd in goed contact met de gemeente, ook al weten we dat het zo afgelopen kan zijn”, aldus Sandra.