LLTB niet gerust op heropening vliegveld De Peel

De LLTB wil vooraf afspraken maken met het ministerie van Defensie over de heropening van militair vliegveld De Peel in Vredepeel. De Limburgse Land- en Tuinbouw Bond heeft een zienswijze ingediend. “Het vliegveld ligt er al vele jaren. Als Defensie het wil heropenen, dan houden we dat niet tegen”, zegt vicevoorzitter Peter van Dijck van LLTB-regio Noord-Limburg.

“Maar we willen wel van tevoren duidelijkheid hebben over de gevolgen. Dat agrariërs bij een klachtenloket terecht kunnen en dat Defensie ook de consequenties aanvaardt van de schade die het vliegveld kan aanrichten.” Peter van Dijck, varkenshouder uit Ysselsteyn, haalt aan dat zowel kippen, varkens als koeien onrustig kunnen worden of in paniek raken door het vlieglawaai. “Ook hier willen we afspraken over maken. Het gebeurt nu al dat helikopters tijdens oefeningen langer op een bepaalde plek blijven hangen. Het veroorzaakt warme lucht en turbulentie. Als dat net boven een koeienstal gebeurt, dan worden de dieren heel onrustig. Defensie kan hier rekening mee houden.”

Landbouwers die gewassen telen in de nabijheid van het vliegveld kunnen schade ondervinden door de neerslag van kerosine en verbrandingsresten. Die klacht werd ook geuit tijdens de informatieavond op 26 juni in Hotel Asteria in Venray. “Het kan een enorme strop betekenen voor de telers”, zegt Peter van Dijck. “Het is vaak een lastige weg om de schade juridisch aan te tonen. Voorkomen moet worden dat Defensie zich verschuilt en dat de getroffen telers van het kastje naar de muur worden gestuurd. Er moet een aanspreekpunt zijn en van tevoren willen we met Defensie een goede regeling opstellen.”

Streamer: Toename stikstof en fijnstof

De LLTB is bezorgd over de toename van stikstof en fijnstof door het vliegverkeer. Dit kan ten koste gaan van de agrarische sector. De LLTB wijst erop dat de landbouw al veel heeft ondernomen om de stikstofuitstoot terug te dringen. “Wij zijn van mening dat de ruimte waarvoor de landbouw zorgt, niet zomaar gebruikt mag worden door de luchthaven die een flinke bron van uitstoot kan zijn”, meldt Peter van Dijck. Er moet niet alleen gekeken worden naar het vliegverkeer, maar ook naar andere bronnen op en rond het militaire terrein zoals transport en werkverkeer. Bij toename van stikstof moet Defensie aangeven op welke wijze dit wordt gecompenseerd, schrijft de LLTB in de zienswijze.

Dat geldt ook voor de concentraties fijnstof. De LLTB wil de gevolgen weten als de vliegbasis opnieuw in gebruik wordt genomen. Maatregelen die veehouders hebben genomen om fijnstof terug te dringen, mogen te niet worden gedaan door andere bronnen, vindt de landbouworganisatie. De LLTB wil ook weten hoe de klimaateffecten van de ingebruikname van de vliegbasis, zoals de uitstoot van CO2, passen binnen de doelen van het klimaatakkoord.