Bezwaar TC Rodhe afgewezen

De rechtbank heeft een beroepschrift van Tennisclub Rodhe uit Venray niet-ontvankelijk verklaard. De tennisclub stapte naar de rechter vanwege de afwijzing van de subsidieaanvraag voor renovatie van de tennisbanen. Rob Olthoff, lid van het bestuur Stichting Beheer Tennispark TC Rodhe, stelt de aangetekende brief van de rechtbank niet te hebben ontvangen en kan inhoudelijk niet reageren op de zaak.

TC Rodhe, dat gemiddeld zo’n 430 leden telt, heeft eerder bij gemeente Venray een subsidieverzoek ingediend voor de renovatie van de zes tennisbanen dat door het gemeentebestuur werd afgewezen. Daarop ging de vereniging in bezwaar, waarop het opnieuw werd afgekeurd. TC Rodhe stapte vervolgens naar de rechter. Die heeft op woensdag 17 juli zonder zitting uitspraak gedaan en verklaarde het beroep niet-ontvankelijk. “Wij hebben vooralsnog geen brief ontvangen van de rechtbank, die is waarschijnlijk ergens verloren gegaan. Maar mocht het echt zo zijn, dan is dat natuurlijk wel heel erg zuur", zegt Olthoff.

Olthof zegt alleen te kunnen speculeren waarom het beroepschrift niet inhoudelijk behandeld wordt. “Maar we moeten eerst afwachten totdat we alle spullen hebben. Daarna gaan we ons beraden over de stappen die we gaan zetten. Wellicht dat de gemeente, nu het het bezwaarschrift is afgewezen, wel met ons in gesprek wil”, aldus Olthof. Gemeente Venray wilde tot voor kort niet met TC Rodhe inhoudelijk in gesprek, omdat de zaak onder de rechter was. Dat was tegen het zere been van de vereniging en enkele raadsleden waaronder Harrie van Oosterhout (VVD). “Het blijft vreemd dat de gemeente TC Rodhe anders behandeld dan de andere verenigingen die een subsidieaanvraag hebben gedaan. Het staat een vereniging vrij om haar recht te halen bij de rechter. Het lijkt erop dat de gemeente TC Rodhe straft door niet met haar in gesprek te gaan.

TC Rodhe stelt dat het volgens het accommodatiebeleid 2011-2015 recht heeft op de subsidie, waarmee zo’n 80.000 euro gemoeid zou zijn. Wethouder Thielen liet eerder weten dat er nieuw beleid wordt opgesteld. Aan de hand van het nieuwe beleid, dat aan het einde van het jaar klaar zou zijn, wordt een beslissing genomen. TC Rodhe is van mening dat op basis van het huidige accommodatiebeleid gehandeld moet worden. De vereniging heeft zes weken de tijd om in beroep te gaan tegen de beslissing van de rechtbank.