‘Stop vliegbasis de Peel’

“Ik ben niet zo’n actievoerder en ik begrijp dat Defensie moet kunnen oefenen, maar hier maak ik me toch echt zorgen over”, zegt Maria Stekelenburg. Ze runt een bed and breakfast aan Deskesven in Merselo. Met de website ‘Stop vliegbasis de Peel’ wil ze informatie verschaffen over de gevolgen van de heropening van de militaire vliegbasis in Vredepeel.

De zienswijze die ze naar het ministerie van Defensie heeft gestuurd, staat ook op de website. Iedereen die wil kan de brief printen of downloaden en indienen als zienswijze (bezwaarschrift). “Het is als voorbeeld en hulp bedoeld. Het beste is natuurlijk dat iedereen zijn eigen brief opstelt. Maar ik kan me voorstellen dat mensen niet weten hoe ze dat moeten doen.” Maria Stekelenburg wijst erop dat de bezwaartermijn van de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ op 21 augustus afloopt. Wie voor of op deze datum geen zienswijze indient, staat in het verdere verloop juridisch buitenspel. “Ik vind het wel een verdachte timing. Dat de bezwaarperiode net in de vakantieperiode valt”, zegt ze.
Gevolgen milieu
Ze kwam in actie nadat Defensie eind juni bekendmaakte de slapende vliegbasis na 2021 weer in gebruik te nemen. ‘Honderd vluchten per week gedurende achttien weken per jaar, en misschien wel meer’, waarschuwt de website. “Dit is echt veel te veel en te heftig. We hebben een bed and breakfast aan huis. Mensen komen hier voor de rust. We zitten hier in een dunbevolkt gebied aan de rand van de geluidscontouren. Het gaat niet alleen om de geluidsoverlast maar ook om de gevolgen voor het milieu.”
De website bevat allerlei informatie en publicaties. “Ik denk dat veel mensen niet weten wat er staat te gebeuren met het vliegveld en wat ze ertegen kunnen doen. De website gebruik ik als informatievoorziening en als hulpmiddel. Ik weet niet wat het oplevert, maar nietsdoen is geen optie”, zegt ze. Zo is er informatie te vinden over de straaljagers op de vliegbasis in de gemeente Ørland in Midden-Noorwegen. De nieuwe F-35’s bleken veel meer herrie te maken dan de oude F-16’s. Dat hadden de bewoners niet verwacht. Na twee jaar felle strijd besloot Defensie de huizen, binnen een straal van een paar kilometer van de vliegbasis, op te kopen en te slopen. Bewoners van 130 van de 176 huizen maakten gebruik van de opkoopregeling.
Nachtvluchten
De zienswijze wijst op enkele tegenstrijdigheden en tekortkomingen in het rapport ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’. Tijdens de informatieavond in Hotel Asteria op 26 juni werd toegezegd dat ’s nachts niet gevlogen zou worden. Het rapport maakt melding van militair luchtverkeer tijdens de nachtelijke uren van maandag 00.00 uur tot vrijdag 07.00 uur voor nationale en internationale oefeningen. De gevolgen van de uitspraak van Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zijn nog niet meegenomen. De zienswijze wijst op de tegenstelling tussen de reactivering van het vliegveld en de landelijke reductie van de CO2-uitstoot.
Gegevens over de uitstoot van de gevechtsvliegtuigen F-35 ontbreken, omdat ze niet bekend zouden zijn. Ook met de hogere geluidsdruk en trillingen die de F-35’s veroorzaken, wordt in het rapport geen rekening gehouden. De berekening van de geluidzone dateert uit 1978, zonder het medegebruik van Herculestoestellen, helikopters en drones. Het verzoek is de geluidzone te herberekenen en de impact voor omwonenden in kaart te brengen.
Naast een verslechtering van het woon- en leefklimaat vraagt de zienswijze ook aandacht voor de economische gevolgen. Huizen en bedrijven in de omgeving van het vliegveld zullen in waarde verminderen. De vrees is dat golfterreinen, campings, bed and breakfasts en maneges hun inkomsten zien dalen. Defensie spreekt nergens over een wettelijke schaderegeling en financiële compensatie, meldt de zienswijze.
Ontmoetingsplek voor Polen en Nederlanders