Defensie: woningen isoleren in Merselo

Ministerie van Defensie gaat aan de noordwestkant van Merselo woningen isoleren vanwege de geluidsoverlast van F-35 straaljagers. Dat meldde strategisch adviseur Bert Kwast van Defensie tijdens de informatieavond op dinsdag 13 augustus in zaal ’t Anker in Merselo.

Voordat vliegbasis De Peel in Vredepeel in 1993 een slapende basis werd, was Defensie al begonnen met het isoleren van huizen. “We zijn na een aantal woningen gestopt met het geluidsisolatieprogramma, vanwege de de-activering van het vliegveld. Het isolatieplan gaan we weer uit de mottenballen halen”, zegt Kwast.
In de conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau staat een kaartje van de 40 Ke-geluidscontour. De huizen die binnen dit gebied vallen, komen in aanmerking voor geluidsisolatie. Het zijn delen van straten die in het verlengde liggen van de start- en landingsbaan: Bakelsedijk, Ossendijk, Veldstraat, Testrik, Op de Ries, Daland, Grasdijk en Beekweg. Ook een stuk van de Peelweg in Ysselsteyn valt erbinnen. De kruising Beekweg-Rozendaal-Deskesven ligt net buiten de geluidszone.
Geluidsmetingen
D66-raadslid Theo Zegers uit Merselo merkte tijdens de informatiebijeenkomst op dat de geluidcontourenkaart in de conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau niet actueel is. “Die komt nog uit de tijd van de starfighters. De kaart is nog niet aangepast voor de F-16’s.” De conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau is de voorloper van de milieueffectrapportage (MER). In de MER komt exact te staan welke woningen binnen de 40 Ke-geluidscontour liggen en geïsoleerd zullen worden. Bert Kwast vertelde tijdens de informatieavond dat de MER in november of december 2020 ter inzage wordt gelegd. Hij haalde aan dat geluidsmetingen worden gehouden bij de luchtmachtbases van Volkel en Leeuwarden waar F-35’s zijn gestationeerd. “Als blijkt dat het isoleren van woningen niet voldoende is voor de F-35, dan moeten we het isolatieprogramma aanpassen.”