Commissie wil tussenstap bij accommodatiebeleid

De meningen waren verdeeld in de commissie Leven op donderdag 29 augustus over het nieuwe accommodatiebeleid. Op verzoek van D66-raadslid Theo Zegers wordt er nu eerst een tussenstap ingelast. Hospitality Group uit Amersfoort heeft een uitgangspuntennotitie opgesteld die niet kan rekenen op brede steun van de politieke fracties.

Theo Zegers (D66) zei teleurgesteld te zijn over de notitie. “Over de inhoud en de schepte. De notitie is redelijk vaag en geeft geen richting aan”, vond Zegers die pleitte voor een tussenstap. “We willen tussentijds toetsen welke kant het opgaat. Voordat straks ineens het eindresultaat er ligt.” De andere fracties konden zich hierin vinden, evenals wethouder Anne Thielen (CDA) die toezegde een extra informatieavond in te plannen voordat het nieuwe accommodatiebeleid begin volgend jaar klaar is.

Hospitality Group concludeert dat er een overschot is aan sportzalen en tennisbanen. “Dat bevreemdt ons zeer”, reageerde Jac Derikx (CDA). “Vijf jaar geleden was er nog behoefte aan een vierde sporthal en nu zou er overcapaciteit zijn. Terwijl korfbalclubs op onmogelijke tijden moeten trainen of uitwijken naar hallen buiten de gemeente.” Ook Lisanne Wisgerhof (Venray Lokaal) vroeg aandacht voor de situatie van de korfbalclubs die alleen in de winterperiode de zaal ingaan. “Korfbalclubs moeten worden meegenomen want ze spelen een grote rol.” Dick Leijen van Hospitality Group legde uit dat de bezetting van de Venrayse gymzalen en sporthallen aan de lage kant is. “Een bezetting van 1.300 of 1.400 uur per jaar is niet best. Dat moet minstens 2000 uur zijn.” Leijen meldde dat er rond piekuren in de vroege avond altijd krapte is. “Dat los je niet zomaar op, al bouw je er twee sporthallen bij.”

Basisvoorziening

De term basisvoorziening speelt in het nieuwe accommodatiebeleid een grote rol. Want alleen basisvoorzieningen (speelvelden, kleedlokalen) worden financieel ondersteund door de gemeente. Bernie van Lierop (Samenwerking) pleitte voor ‘gelijke monniken, gelijke kappen’. “We mogen geen uitzonderingen maken”, zei Van Lierop die als voorbeeld een dug-out, kantine of instructielokaal noemde. Dick Leijen reageerde dat geen enkele gemeente in Nederland een kantine als een basisvoorziening ziet. “Maar daar gaat u als gemeenteraad over.”

Elly van Dijck (PvdA) vond de uitgangspuntennotitie een goed begin. “Want we zijn al heel lang op zoek naar objectieve normen waarmee we de verenigingen kunnen bedienen. Maar er is nog een berg werk te verzetten.

Ik wil een compleet beeld zien.” Joep Gielens (Pro Venray) uitte zijn twijfels. “Ik vraag me af of we voldoende kennis hebben om uitgangspunten vast te stellen. Laten we eerst met de verenigingen in gesprek gaan.” Dat was ook het idee van Bernie van Lierop: “Zonder verwachtingen te scheppen moeten we bij de verenigingen gaan inventariseren. En de uitkomst hiervan terugkoppelen.” Theo Zegers vond dit juist niet de goede volgorde. “Beter is eerst een duidelijke richting aangeven en daarna in gesprek gaan.”

Extra informatieavond

Dick Leijen meldde dat twee gesprekrondes volgen met de ruim honderd verenigingen. Tussen de twee rondes in komt een extra informatieavond. “Dan kunnen we de eerste schetsen alvast doornemen”, zei wethouder Anne Thielen die aanhaalde dat er heel diverse afspraken lopen met verenigingen en stichtingen. “Probeer daar maar eens chocola van te maken”, zei ze.

“De kunst is scherpte in het beleid te krijgen met een gelijk speelveld voor iedereen. Waarbij we toch rekening houden met ieders wensen en mogelijkheden.”