Dorpen kiezen lid overleggroep vliegveld

De dorpsraden besluiten begin oktober wie de dorpen rond vliegbasis De Peel in Vredepeel gaat vertegenwoordigen in de Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM). Merselo heeft al een kandidaat op het oog maar ook andere dorpen kunnen nog iemand voordragen, zo bleek in het dorpsradenoverleg van maandag 2 september in De Gelderkoel in Heide.

Dorpsraadvoorzitter John van Dijck van Merselo meldde dat hij een geschikte kandidaat heeft gevonden. “Het is iemand uit Merselo die van alle zaken op de hoogte is. Ik ga niet zeggen dat hij het moet worden, misschien is er ook een andere kandidaat”, zei Van Dijck. Interim-voorzitter Leon Janssen van het dorpsradenoverleg stelde voor in de volgende vergadering van maandag 7 oktober mogelijke kandidaten uit te nodigen. “Dan kan iedereen zich even voorstellen.”

In de COVM, het officiële overlegorgaan van het ministerie van Defensie, hebben acht gemeenten zitting. Venray mag twee leden, wethouder Martijn van der Putten en iemand namens de inwoners, afvaardigen. De nieuwe burgemeester van Venray, die per 1 januari 2020 in dienst treedt, zal Van der Putten straks vervangen. Ook van de andere gemeenten heeft de burgemeester zitting in het overlegorgaan dat op woensdag 16 oktober voor de eerste keer bij elkaar komt. Staatssecretaris Barbara Visser (VVD) van Defensie zal bij de eerste bijeenkomst aanwezig zijn evenals een gedeputeerde van de provincie Limburg.