Werkgroep vliegveld wil kennis inhuren

Werkgroep Stop vliegbasis De Peel is op zoek naar geld om de kosten van juridisch advies te kunnen betalen. Initiatiefnemer Boudewijn Sterk uit Merselo wil een informatieavond organiseren om bewoners erop te wijzen dat ze via hun rechtsbijstand een bijdrage kunnen leveren. “We hebben veertig tot vijftig mensen nodig die hun rechtsbijstand inschakelen. Het kost ze verder niets, maar de werkgroep krijgt daardoor de middelen om expertise in te huren”, vertelt Boudewijn Sterk in de dorpsraadvergadering van Merselo op donderdag 12 september.

Op 22 augustus sloot de bezwaartermijn van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, de voorloper van de milieueffectrapportage (mer). Een woordvoerder van het ministerie van Defensie meldt dat om en nabij vijfhonderd zienswijzen zijn ingediend over de heropening van vliegbasis De Peel. Lokale overheden kregen vanwege de vakantieperiode uitstel tot 15 september. Gemeente Venray diende op 12 september een zienswijze in. Het volgende inspraakmoment is in november 2020 als de mer ter inzage wordt gelegd. “We wachten niet tot de mer er is, maar we zetten nu al stappen. Als werkgroep zoeken we de samenwerking op met grote partijen in de regio zoals LLTB, milieuorganisaties en bedrijven uit de toeristische sector”, vertelt Boudewijn Sterk. “We moeten het goed aanpakken anders blijf je rommelen in de marge tegen zo’n groot instituut als Defensie. We willen expertise inhuren omdat er kennis nodig is over bijvoorbeeld geluid, fijnstof, stikstof en neerslag op groenten. Ook bekijken we waar we onze bezwaren op richten: op woongenot, geluidsoverlast of gezondheid. Maar kennis kost nu eenmaal geld.” 
De werkgroep heeft overwogen een stichtingsvorm aan te nemen waarbij de leden 10 of 15 euro zouden inleggen. “Dat bleek te ingewikkeld. De beste manier is een beroep te doen op de rechtsbijstand van inwoners. Daarvan kunnen we een deel van de kosten betalen. De rest van het geld komt van andere partijen, zoals uit de toeristische sector.” De werkgroep heeft al een advocatenkantoor in de arm genomen, dat nu nog gratis juridisch advies geeft.
Boudewijn Sterk vraagt de medewerking van de dorpsraad om de informatieavond te organiseren. “Ik verwacht dat er dan meer mensen zullen komen.” Voorzitter John van Dijck zegt dat de dorpsraad zich nog moet beraden. “We willen de inwoners vooral goed informeren. Zoals duidelijk bekendmaken wanneer ze straks weer een zienswijze kunnen indienen. We zijn nog zoekende welke rol we verder moeten innemen.”