Kopers woningen Buizerdlaan naar bezwarencommissie

De kopers van de nog te bouwen woningen op de Buizerdlaan in de wijk Brabander in Venray hebben bij de bezwarencommissie op woensdag 25 september hun zorgen geuit over de fouten die volgens de kopers zijn gemaakt door gemeente Venray en aannemer Bouwmij Janssen. De kopers eisen onder andere een compensatie voor de kosten die ze hebben gemaakt gedurende het proces.

Op het braakliggende perceel tussen Buizerdlaan en Haviklaan kunnen 24 woningen worden gebouwd, verdeeld over twee blokken van veertien en tien huizen. Gemeente Venray maakte in 2017 een foutje bij het vaststellen van het bestemmingsplan van de Buizerdlaan waardoor er formeel gezien op één van de twee bouwvlakken slechts één huis gebouwd mocht worden. Om de fout in het bestemmingsplan te kunnen repareren, werd het plan opnieuw ter inzage gelegd. Terwijl de koop van de nog te bouwen huizen al rond was, dienden vier huidige bewoners van de Buizerdlaan een bezwaarschrift in. Zij vreesden voor verslechtering van hun woonsituatie, zoals minder lichtinval, toename van geluid, verkeer en parkeerdruk en aantasting van privacy en uitzicht.
Begin discussie
Vanaf dat moment begon de discussie over de rooilijn van de nog te bouwen huizen. Volgens de bezwaarmakers moest de rooilijn op zes meter liggen. Concreet houdt dat in dat de huizen 30 vierkante meter achtertuin verliezen die ze in de voortuin terugkrijgen, terwijl de huizen verkocht werden met een rooilijn van 3 meter. Bouwmij Janssen, de aannemer uit Venray die het bouwplan ontwikkelt, hoopte overeenstemming te bereiken met de bezwaarmakers en de nieuwe bewoners over een afstand van 5 meter. “Die overeenstemming is er gekomen, nadat ze op het laatste moment erachter kwamen dat de breedte van de weg 9,8 meter bedraagt in plaats van 10 meter. Dat betekent juridisch gezien dat de rooilijn dan op 5,5 meter moet komen te liggen. Dat dit op het laatste moment naar boven kwam, vind ik erg raar. Ik geloof niet in sprookjes”, vertelt Ramon Meijerink, één van de kopers.
In de steek gelaten
Meijerink verzond meerdere brieven over de financiële consequenties van het proces, dat al meer dan een jaar loopt, naar zowel gemeente als Bouwmij Janssen. Daar kreeg hij nooit antwoord op. “Ik vond het niet netjes om meteen naar de rechter te stappen, vandaar dat mijn vrouw en ik het initiatief namen om bezwaar te maken. De overige kopers sloten zich bij ons aan. Het was 25 september een open gesprek, maar we verschillen erg van mening. De gemeente geeft de schuld aan Bouwmij Janssen en de aannemer wijst weer terug naar de gemeente. Terwijl ik me in de steek gelaten voel door de gemeente.”
In het gesprek vroeg Meijerink onder andere of kopers in de toekomst meegenomen kunnen worden in het proces. “Dan wordt het begrijpelijker voor iedereen. De procedures zouden veranderd moeten worden, zodat er open gecommuniceerd wordt.” Daarnaast vroeg Meijerink om een compensatie van de kosten die ze tijdens het proces hebben gemaakt. “We hebben na carnaval te horen gekregen dat er door de overburen bezwaar werd gemaakt op de komst van de woningen op de Buizerdlaan. Ze wilden onze carnaval niet verpesten en daarom kregen we het pas laat te horen van de aannemer. Ruim een half jaar later is er pas een compromis gesloten. En nog altijd worden wij niet als slachtoffer gezien. De fout ettert al te lang door. Ik schat de extra gemaakte kosten op 8.500 euro. Ook is de waarde van ons huis gedaald door het verplaatsen van de rooilijn.”
Aan de slag
Volgens Meijerink zijn in de tussentijd drie gezinnen uit het proces gestapt, omdat de hypotheekkosten te hoog opliepen. Andere gezinnen hadden al eerder hun voorgaande woning opgezegd om op de Buizerdlaan te kunnen wonen. Omdat de woningen nog altijd niet klaar zijn, ondervonden ze problemen om een tijdelijk huis te vinden.
In eerste instantie zouden de huizen tussen september en november dit jaar opgeleverd worden. Tot op heden is er nog geen schop in de grond gestoken. Bouwmij Janssen heeft de bewoners nu beloofd om volgend jaar september de huizen klaar te hebben. “Het is jammer dat het proces zo is gelopen, het heeft veel tijd en geld gekost en daarbij zijn veel ergernissen ontstaan. We kunnen nu eindelijk aan de slag”, aldus projectontwikkelaar Geert Martens. Meijerink: “Ik hoop dat het gaat lukken, maar ik heb pas zekerheid als ik de sleutel in handen heb. Het is een mooie wijk om te wonen en de huizen zijn super, maar ik heb wel door het hele proces buikpijn gekregen.”
Open voor dialoog
De bezwarencommissie doet over vijf weken uitspraak. “Ik laat het pas rusten als er vanuit de gemeente een compensatie komt. Komt die er niet zoals ik het voor ogen had, dan ga ik eerst goed nadenken over het antwoord dat ik krijg van de bezwarencommissie. Ik sta nog altijd open voor dialoog, maar ik laat het niet los.” Projectontwikkelaar Martens wil zich buiten het bezwaar houden. “Dat is iets tussen de kopers en gemeente. Wij staan daar buiten en hebben daar geen invloed op. Gemeente Venray heeft er alles aangedaan om het proces goed te laten verlopen.” Gemeente Venray wil inhoudelijk geen mededelingen doen over het proces.
Tekst: Jeanine Hendriks