Herinrichting Gouden Leeuwplein

Tijdens het Sprekersplein in het Venrayse gemeentehuis op dinsdag 1 oktober presenteerde architect Theo Reesink de plannen rondom de herinrichting van het Gouden Leeuwplein. Het plein moet groener en beter aansluiten op het centrum.

“Het Gouden Leeuwplein is nu een groot leeg plein. De raad wil het plein verduurzamen, vergroenen en de verblijfskwaliteit verbeteren en daar zijn wij mee aan de slag gegaan”, vertelde architect Theo Reesink tijdens het Sprekersplein. Volgens Reesink vonden twee bijeenkomsten voor bewoners plaats. Tijdens de eerste bijeenkomst werden zeven potentiële plannen gepresenteerd. Daaruit zijn door de bewoners drie plannen gekozen die de architect uitwerkt tot één concreet plan waarover de gemeenteraad in december besluit. Volgens het college gaat de herinrichting van het plein 230.000 euro kosten.
Bij de herinrichting moet er rekening worden gehouden dat het Gouden Leeuwplein dienst kan blijven doen als evenemententerrein, onder meer voor Venrayse kermis. De opwaardering van het plein hangt ook samen met de nieuwe invulling van het leegstaande pand van Albert Heijn dat in beeld is voor de bibliotheek. “In twee van drie schetsen is het Gouden Leeuwpad verbreed om de steeg veiliger te maken, maar dat is afhankelijk van de invulling van het Albert Heijnpand.”
Geen park
Het belangrijkste punt dat uit de bewonersbijeenkomst kwam is dat de bewoners het plein als een plein willen houden en niet als park. Het plein grotendeels met gras bezaaien lijkt daarmee van de baan. Het plaatsen van meubilair is volgens Reesink ook een discussiepunt. “Omdat er twee coffeeshops in de buurt zijn gevestigd, zijn de bewoners van het Gouden Leeuwplein bang voor overlast. Toch is dat niet het algemeen beeld van de bewoners, voor een aantal bewoners zorgen bankjes juist voor een gezellig gevoel.”
Tijdens het Sprekersplein merkte Henk Bisschops van PvdA op dat bomen juist een donker gevoel geven op het plein. Volgens Reesink ligt daar een lichtplan voor klaar. “We willen geen ongewenste activiteiten op het plein. Met name in de steeg is het belangrijk om goede verlichting aan te brengen.”
Tekst: Jeanine Hendriks