Merselo krijgt verenigingsgebouw voor 1 euro

Gemeente Venray draagt verenigingsgebouw D’n Hoek in Merselo voor het symbolische bedrag van 1 euro over aan stichting Gemeenschappelijke Accommodatie Merselo (GAM). De gemeenteraad moet deze deal op dinsdag 29 oktober in de raadsvergadering nog goedkeuren omdat het verkoopbedrag lager is dan de taxatiewaarde van 110.000 euro.

Er is vaker discussie geweest over de verkoop van gemeentelijk vastgoed onder de taxatiewaarde door het College van B&W. Zoals in 2016 bij de verkoop van het voormalige museumgebouw Freulekeshuus in Venray. De gemeenteraad heeft op 27 september 2016 een motie aangenomen, alleen het CDA stemde tegen, waardoor voortaan instemming van de raad is vereist als de verkoopprijs beneden het taxatiebedrag ligt.
Dat gemeente Venray 110.000 euro wil vragen voor het verenigingsgebouw, viel verkeerd bij verenigingen en vrijwilligers in Merselo. Tijdens de dorpsraadvergadering in maart 2018 stelden enkele inwoners dat D’n Hoek met veel zelfwerkzaamheid tot stand is gekomen. Ze eisten dat het aandeel van de dorpsgemeenschap werd meegewogen in de waarde. Daarnaast is het onderhoud aan het gebouw altijd op eigen kosten, zonder subsidie van de gemeente, uitgevoerd.
Het college is overstag gegaan ‘gezien de bijzondere ontstaansgeschiedenis’. Bovendien heeft D’n Hoek geen boekwaarde en de gemeente heeft ook geen onderhoudsbedrag gereserveerd.
De bedoeling was dat het gebouw na de opening in 2002 zou worden overgedragen aan de stichting GAM via het recht van opstal. GAM werd dan eigenaar van het gebouw, terwijl de grond in eigendom bleef van de gemeente. De conceptovereenkomst tot vestiging van opstalrecht lag klaar maar is tot op de dag van vandaag nooit ondertekend. Daardoor bleef het gebouw juridisch gezien eigendom van de gemeente.
In het kader van het project ‘Schoon door de poort’ worden alle gemeenschappelijke accommodaties verzelfstandigd. Gemeente Venray draagt tweederde deel bij in de kosten om het gebouw op orde te brengen. In Merselo is een bijzondere situatie ontstaan vanwege de samenvoeging van basisschool De Lier met verenigingsgebouw D’n Hoek.
De projectgroep uit Merselo diende half augustus een verbeterd projectplan in. Dat gebeurde nadat het vorige plan op 13 mei werd afwezen door de gemeente omdat er te veel onzekerheden waren, vooral over de financiën en het beheer. In het nieuwe plan zijn de bouwkosten verlaagd van 3,7 naar 3,2 miljoen euro. Er is bezuinigd op het energieneutraal maken van het verenigingsgebouw. Het schooldeel voldoet wel aan de BENG-norm (Bijna Energie Neutraal Gebouw) die vanaf 1 januari 2020 geldt voor nieuwe openbare gebouwen.
Gemeente Venray levert een bijdrage van ruim 2,3 miljoen euro, voor de school 1,5 miljoen euro en 850.000 euro voor het verenigingsgebouw. Schoolbestuur SPOV brengt 256.000 euro in, D’n Hoek legt 219.000 euro bij en de eigen inbreng is begroot op 454.000 euro. Dit laatste bedrag bestaat voornamelijk uit zelfwerkzaamheid en fondsenwerving. Om het tekort omlaag te brengen is onder meer de aanleg van een kunstgrasveld (115.000 euro) op de lange baan geschoven. Er resteert nog een tekort van 132.000 euro. De projectgroep verwacht dat het financiële plaatje rond komt door meer vrijwilligersinzet en sponsoring.
Tekst: Henk Willemssen