Interesse voor jongerenraad in Venray

De 13-jarige Noa Hermans toonde tijdens het Sprekersplein op dinsdag 1 oktober haar interesse in een jongerenraad. Dit werd door het publiek goed ontvangen.

Noa Hermans zit op het Raayland College in Venray bij de debatgroep. Ze merkt dat bij de jeugd interesse is in de politiek, maar dat die groep hun mening nergens kan laten horen. Volgens Noa kan een jongerenraad een advies uitbrengen aan de raad over diverse onderwerpen waarover de jongeren van te voren gediscussieerd hebben. Met het opzetten van een jongerenraad wordt volgens Noa de brug kleiner tussen de lokale jeugd en de gemeente. “Door het opzetten van een jongerenraad maak je nog meer jeugd geïnteresseerd in de politiek. Het is een neutrale groep zonder politieke partijen. Eén keer per kwartaal vindt er een bijeenkomst plaats met een compact groepje van tien tot vijftien personen met een leeftijd van 12 tot 18 jaar. Op dit moment heb ik nog geen concreet groepje, maar ik denk dat als ik meerdere jongeren vraag dat ik zo een clubje bij elkaar heb.”


De geluiden in de zaal van het Sprekersplein waren positief over het onderwerp. Toch merkten Henk Bisschops van PvdA en Daan Janssen van D66 op dat er in het verleden een jongerenraad bestond maar dat die na een tijd is verwaterd. Zij vroegen zich af hoe Noa de jongeren geïnteresseerd blijft houden. “Ik denk dat reclame maken via sociale media belangrijk is. Ook werkt mond-tot-mondreclame. Jongeren die zich willen aanmelden voor de jongerenraad moeten een motivatiebrief schrijven. Op dit moment verwacht ik nog helemaal niks, want anders wordt het misschien een teleurstelling.” Toch werd Noa aan het einde van de avond uitgenodigd voor een bijeenkomst van de werkgroep Burgercontacten.