Gemeente zet in op één windmolenpark

Gemeente Venray kiest in het nieuwe beleidskader KODE (Kader voor Opwekking Duurzame Energie) voor de komst van één windmolenpark aan de oostkant. Het gaat om drie tot vier windmolens met een vermogen van 14 tot 18 megawatt. Vanwege radarverstoring van het militaire vliegveld in Vredepeel mag binnen een straal van 11,5 kilometer geen windturbine komen die hoger is dan 25 meter.

Daardoor is het grootste deel van de gemeente Venray uitgesloten van grote windmolens. Omdat ook een verbod geldt voor een brede strook langs het dal van de Maas, blijven er weinig mogelijkheden over. Vanwege de Wet Geluidshinder moeten de windmolens ook een minimale afstand van 300 meter houden tot woningen.
Alleen het buitengebied aan de oostkant van Oostrum en Oirlo lijkt kansrijk. Zoekgebieden liggen langs de spoorlijn en A73, nabij bedrijventerreinen of bij concentraties van intensieve veehouderij en glastuinbouw. Wethouder Martijn van der Putten (D66) erkent dat het een lastige zoektocht is. “Door alle beperkingen blijft er niet veel ruimte over. Toch zoeken we naar de mogelijkheden die er wel zijn.”
Windenergie op land is, volgens het Planbureau van de Leefomgeving, een van de goedkoopste en meest efficiënte bronnen van duurzame elektriciteit en daardoor onmisbaar voor de energietransitie. Bovendien betekent afzien van windturbines meer zonneprojecten en daardoor een nog grotere aanslag op cultuurgronden in Venray, meldt het College van B&W dat windenergie, in het kader van zuinig ruimtegebruik, als een goede oplossing ziet.
Drie windmolens kunnen in een rij worden geplaatst en bij meer windturbines is een matrixopstelling de beste oplossing. De initiatiefnemer moet een landschappelijk inrichtingsplan opstellen. Een uitgangspunt is dat minimaal 50 procent van het opgewekte vermogen ter beschikking komt voor de participatie van inwoners en bedrijven.
Anders dan bij zonneprojecten neemt gemeente Venray bij windenergie de regie in eigen hand. Als de gemeenteraad op dinsdag 29 oktober het KODE vaststelt, dan begint de zoektocht naar een plek voor windenergie. Het is mogelijk dat de gemeente daarbij optrekt met een externe partij. De gemeente wil voorkomen dat alleen de eigenaar van de grond, waarop het windpark komt, profiteert. De grondopbrengst wordt via een verdeelsleutel per hectare verdeeld over alle eigenaren in het gebied binnen 200 meter van het windpark. Ook bewoners, binnen een straal van 800 meter, krijgen een vergoeding.
Tekst: Henk Willemssen