Dassen in problemen bij komst woningen St. Annapark

De Dassenwerkgroep Venray-Horst constateerde dat er door Renschdael Group een grootschalige ingreep plaatsvindt in het St. Annapark in Venray. Volgens de werkgroep ziet het er niet goed uit voor de das als de komst van woningen op het St. Annapark doorgaat. Dassen hebben een conservatieve leefstijl en kunnen zich maar langzaam aanpassen aan veranderende omstandigheden.

In het St. Annapark is al enkele jaren een dassenburcht aanwezig en het park is onderdeel van het leefgebied van de das. In het verleden is besloten de vaste rust- en verblijfplaats van het dier te beschermen door het plaatsen van een gaasomheining rondom het bos. Doel hiervan was om mensen en honden van de burcht te houden. De dassen konden makkelijk onder dit raster door om hun leefgebied te bereiken. Ook zijn er dassentunnels aangelegd onder de Overloonseweg en het Makkenpad. Langs de Overloonseweg zijn faunarasters aangebracht om de das ongeschonden in en uit het Loobeekdalgebied te krijgen.
Nadat Renschdael Group kortgeleden voorbereidingen trof voor het bouwen van woningen in het gebied, vond er volgens de Dassenwerkgroep Venray-Horst een kaalslag plaats. “Van het dassenbos was vijftig procent gekapt, het raster was over grote delen verwijderd. Mensen en honden hadden vrij toegang op de burcht. Samengevat: een woestenij en een groot deel van het foerageergebied op het St Annapark voor de das was vernietigd’, schrijft Dassenwerkgroep Venray-Horst in een rapport. Volgens de werkgroep is op dit moment het gaasraster hersteld en tot in de grond afgewerkt. De das wordt nu in zijn beweging beperkt omdat het nieuwe gaas niet meer te passeren is.
Volgens wethouder Van der Putten heeft de gemeente Venray de bescherming van flora en fauna hoog in haar vaandel. “Daarom zorgen we ervoor dat de Renschdael Groep in haar plannen en uitvoering rekening houdt met de das op het St. Annapark én ook in de rest van onze gemeente. Voor wat betreft het St. Annapark, heeft de Renschdael Groep zijn verantwoordelijkheid genomen: groen en natuurwaarden zijn de kernwaarden van het ontwikkelingsplan voor het St. Annapark. Het hekwerk rondom de dassenburcht is gerepareerd, zodat deze het park niet meer op kunnen én mensen de burcht niet meer kunnen betreden. Wel kan de das nog via de noordzijde het park op. Er wordt in onze ogen dus geen leefgebied van de das afgenomen. Sterker nog, dit leefgebied wordt nog meer vormgegeven: zo gaat de Renschdael Groep onder andere fruitbomen planten, waar de das van houdt”, aldus de wethouder.
Volgens Jan Droessen van de dassenwerkgroep is dat politieke praat. “Ik heb nog nooit een das in een fruitboom zien klimmen. Een das eet van de grond: regenwormen, kevers en beukennootjes. Fruit is een bijzaak. De gemeente vindt de natuur leuk, maar wil er niet te veel last van hebben. Als er een woonwijk komt in het leefgebied van de das, dan is het klaar voor het dier.” De enige oplossing om de das te helpen, is volgens Droessen: “compensatie. Binnen een straal van 500 meter van een dassenhoofdburcht moet voldoende bemest grasland beschikbaar en toegankelijk zijn.”